De dygtigste svineproducenter gør én vigtig ting på samme måde

Hvis en svineproducent ønsker gode resultater i stalden, er det ikke til at komme uden om én ting: Forventningsafstemning. Det betyder, at det skal være sat i system, hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver, hvilke opgaver der skal løses, at tingene bliver gjort, og at den ansvarlige finder en afløser i tilfælde af ferie eller fravær.

De griseproducenter, der gør det bedst, har alle én ting til fælles: De har aftalt en klar forventningsafstemning med medarbejderne.

Det fortæller Rasmus Andresen, svinerådgiver hos SvineRådgivningen i Herning.

De bedrifter, han besøger som konsulent, klarer sig naturligvis forskelligt, både hvad angår drift og økonomisk.

Her er det karakterisktisk for de dygtigste producenter, at de har sat i system, hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver, hvilke opgaver der skal løses, at tingene bliver gjort, og at den ansvarlige finder en afløser i tilfælde af ferie eller fravær.

Dertil kommer, at den ansvarlige for en opgave skal sørge for at der bliver fundet en årsag til eventuelle fejl.

I forventningsafstemningen kan også indgå, at ejer/driftsleder og medarbejder aftaler nogle målbare resultater, man ønsker at nå, fx grise pr. årsso eller dødelighed.

"Man kan sige, at fokus er på at være forudseende fremfor at lave brandslukning. Dermed kan man også fange rigtig mange ting i opløbet, før det giver driftsmæssige forstyrrelser," forklarer Rasmus Andresen.

På de bedrifter, der ikke klarer sig godt produktionsmæssigt, vil nogle opgaver typisk ikke blive udført, og der bliver ikke fulgt op på, om de er løst, og hvorfor de ikke er løst.  Ansvaret bliver også skubbet rundt mellem medarbejderne, påpeger svinerådgiveren.

To eksempler: Male-blandeanlæg og inventar

Som et eksempel på en opgave, hvor der bør være en ansvarlig medarbejder, er tilsyn med male-blandeanlægget i en sobesætning. 

Hvis der er nedbrud på anlægget, og det fx ikke udfodrer som planlagt om morgenen, vil alle ansatte komme bagefter gennem hele dagen, og præstationen vil ikke blive optimal.

Modsat, hvis en medarbejder - eller dennes afløser på opgaven -  har ansvaret for, at anlægget kører. Så vil råvarerne blive fyldt op om aftenen, anlægget vil blive serviceret og rengjort, vådfoderpumpen vil blive efterset for slid med de nødvendige intervaller og så videre.

"Der kan selvfølgelig alligevel ske nedbrud på male-blandeanlægget, og så må man efterrationalisere og rette op på fejlen," siger Rasmus Andresen.

Et andet eksempel er i tilfælde af at inventar i farestalden går i stykker.

Her skal der være en ansvarlig medarbejder, som løser opgaven, og såfremt vedkommende ikke kan løse opgaven, skal der være en plan for, hvem der kan instruere i at løse opgaven. Den ansvarlige skal også sikre, at der bliver bestilt nye reservedele, så lageret ikke pludselig er tømt.

Hvis opgaven med reparation af inventar bliver negligeret, sender det et skidt signal til medarbejderne. De vil tænke, at ødelagt inventar i andre stier heller ikke behøver at blive repareret, og det får selvfølgelig en negativ effekt på resultaterne i stalden.

Medarbejdere er forskellige

Rasmus Andresen fortæller, at en forventningsafstemning, og hvordan den skal sættes i system, kan variere mellem bedrifter, afhængige af typen af de medarbejdere, der er ansat. Fx kan det variere efter nationalitet eller efter indstilling til arbejdet.

Nogle medarbejdere udfører alle opgaver til punkt og prikke, når de først har fået at vide, hvilke områder og opgaver de har ansvaret for, og hvor de finder de værktøjer og remedier, de skal bruge til at løse opgaverne. 

For andre bedrifter vil det være en god idé, hvis ejeren som fast procedure laver et ugeskema over hvilke opgaver der skal udføres, og hvem der har ansvaret, inklusive at finde afløsning. 

Ugeskemaet for specifikke opgaver kan i nogle tilfælde med fordel placeres fysisk, hvor opgaven skal udføres, fx ved male-blandeanlægget, hvor den ansvarlige løbende skriver på, hvilke opgaver der er udført.

"Det er også en god idé at have som minimum et ugemøde, hvor ugens resultater bliver gennemgået, og hvor eventuelle afvigelser bliver diskuteret," siger Rasmus Andresen.  

Han anbefaler også varmt, at griseproducenten sørger for at afholde mus-samtaler samt sørger for en plan for et introforløb for nyansatte.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle