Fortsæt med høj slutfoderstyrke til slagtesvin trods prisfald
På det seneste er noteringen faldet, og det kan måske få nogle til at overveje, om der stadig er penge i høj slutfoderstyrke til slagtesvin. Svaret er umiddelbart et ja, siger svinerådgiver.

Med den høje notering på grisekød har mange svineproducenter forsøgt sig med at øge slutfoderstyrken til slagtesvin. Det er sket for primært at få tungere svin til slagt og til dels også sidegevinsten ved få dem hurtigere igennem stalden om nødvendigt, fx for at få et par dage til at få vasket og tørret stalden ud før næste hold.

På det seneste er noteringen faldet, og det kan måske få nogle til at overveje, om der stadig er penge i den strategi?

Svaret er umiddelbart et ja, lyder det fra Bjarne Knudsen, seniorrådgiver hos SvineRaadgivningen i Herning.

"Erfaringen fra de svineproducenter, der har forsøgt sig med øget slutfoderstyrke, er, at grisene vokser hurtigere. Jeg har fx tal fra to producenter, der øgede slutfoderstyrken til 3,4 FEsv pr. dag, og her steg den daglige tilvækst med henholdsvis 45 og 70 gram.

Samtidig var der et fald i foderforbruget pr. kg tilvækst, og det er jo modsat hvad man ellers ville forvente - og dette er en generel oplevelse hos producenterne. Heller ikke kødprocenten bliver sat over styr, så det er en win-win situation", fortæller Bjarne Knudsen.

"Hvor høj slutfoderstyrken skal være, vil være individuelt. Er man presset på tid, kan man have brug for at køre slutfoderstyrken helt op til måske 3,7 FEsv pr. dag, som jeg har set eksempler på, men det vil jeg nu ikke anbefale generelt", siger konsulenten.

Er vådfodertanken for lille - det kan du gøreSvin 2. april · 08:56

Gevinst på 13 og 26 kr. pr. gris

Ifølge hans beregninger er der med den nugældende afregning for grisekød (12 kr. pr. kg ekskl. efterbetaling) ved leverance til Danish Crown en gevinst på 13 kr. ved at øge slagtevægten fra 85 til 90 kg. I beregningen er regnet med et stigende foderforbrug for de sidste kg samt et lille fald i kødprocenten.

For Tican-leverandører, som afregner efter højere vægtgrænser, er gevinsten 26 kr. ved at øge slagtevægten fra 85 til 92 kg.

Her bør man notere sig, at Tican for tiden er bagefter med slagtningerne, og mange grise bliver udsat. Kører man højt op i slutfoderstyrke, kan man risikere, at nogle hurtigløbere blandt grisene tager så meget på, at nettogevinsten bliver negativ efter fradrag for overvægt. I den situation bør man overveje at holde igen med slutfoderstyrken, anbefaler Bjarne Knudsen.

Kør løs med at øge protein og aminosyrer

Svinekonsulenten kan fortælle om en anden fodertrend for tiden.

Den høje notering har nemlig fået nogle producenter til at forsøge sig med at køre foderet højere op i indhold af proteiner og aminosyrer. Formålet er at se, hvad grisene kvitterer for, når protein og aminosyrer ikke er en begrænsende faktor for tilvækst og foderforbrug.

"Rykker man et niveau op i norm for protein og aminosyre, koster det ca. 2 øre pr. foderenhed, og det er rigeligt betalt hjem med de forbedringer i foderforbruget, som det afstedkommer. Så det kan man roligt forsøge sig med", fastslår Bjarne Knudsen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle