Pas på: Køb ikke en gård, der begrænser dig
Køb ikke katten i sækken. Få ejendommen miljøvurderet, inden du sætter din underskrift på købekontrakten, anbefaler svinekonsulenten og vækstfonden.

Af Lene Gade Hovmøller, Vækstfonden  og Kira Langkjer, Svinerådgivningen

Der udbydes for tiden mange produktionsejendomme til salg – flere af dem sælges af kreditgiver eller kuratorer, der har overtaget efter konkurs.

Bliver du tilbudt en ejendom til overtagelse eller er du på udkig efter ny ejendom, er det særdeles vigtigt at tjekke om produktionstilladelsen stemmer overens med udbudsmaterialet og ikke mindst at få kontrolleret, hvordan ejendommens placering kan påvirke din fremtidige strategi.

  • Er ejendommen klar til at blive udvidet eller er der begrænsninger i forhold til lugtgeneafstand?
  • Har staldanlægget særlig kvælstoffølsom natur i baghaven?
  • Har produktionen omkostningstunge vilkår til driften eller noget helt andet, som ikke er til at forudse?

For at undgå at investere i en ejendom, der har for mange begrænsninger eller i værste fald slet ikke passer til dine ønsker og strategiske overvejelser, er det en fordel at få ejendommen miljøvurderet, inden du sætter din underskrift.

Forberedelse

I Vækstfonden vægter vi en god forberedelse højt. Det er starten på at være tættere på succes! I en god forberedelse ligger der ligeledes – udover en god strategi – en solid analyse af den ejendom, der ønskes købt.

Det er klart en fordel at der er lavet en grundig gennemgang af produktionsanlægget, besætning, produktionstilladelse mm. da det ellers kan få store konsekvenser. Tager vi eksempelvis en nyetablering, hvor en ung landmand køber en ejendom, og der allerede efter 1. år konstateres betydelige mer-investeringer, så kan det i værste fald betyde at den unge landmand må gå konkurs. Det kan være svært at låne yderligere penge i banken til investeringerne med kun ét driftsår i ryggen.

Det betyder jo også at man måske har givet for meget for ejendommen, da man ikke kendte til investeringsbehovet.

Vi stiller krav

Når vi  i vækstfonden finansierer en ung landmands etablering/køb af ejendom, så stiller vi krav om, at der foreligger en gennemgang af produktionsanlægget, en dyrlægerapport og en produktionstilladelse, der svarer til det budgetterede. Ellers kan landmanden ikke være sikker på, at ejendommen kan producere det, han har budgetteret.

Gennemgangen skal ligeledes ligge inden underskriften på ejendommen, da et evt. yderligere investeringsbehov vil påvirke prisen. Når først underskriften på ejendommen er sat, så er der ikke mulighed for at forhandle prisen.

Forberedelse giver succes

En god gennemgang er meget værdifuld for køberen, både ved førstegangsetablering og køb af ejendom nr. 2, 3 eller 4 etc. Den sikrer at ejendommen lever op til det forventede og ikke mindst om den kan leve op til den strategi, som man har lagt.

Som sagt: En god forberedelse er starten på at være tættere på succes.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle