Timing af skat kan tø fastfrosne generationsskifter op

Finanskrisen har gjort finansiering af landbrug uhyre svær. Nye skatteregler for sælgerpantebreve kan løse op for det.

I 2008 var den gennemsnitlige heltidslandmand godt 48 år gammel. Ni år senere, i 2017, havde han ikke alene haft rund fødselsdag, men var nu knapt 54 år.

Eller sagt med andre ord; For hvert år er landmændenes gennemsnitsalder steget med mere end et halvt år efter ellers at have ligget stabilt i mange år.

»Det, vi ser siden 2008, er effekterne af finanskrisen, som har gjort finansiering af en landbrugsvirksomhed meget sværere end tidligere. Bankerne er blevet ekstremt tilbageholdende med at låne penge ud til at købe landbrug, også selv om den potentielle køber kan præstere en solid opsparing og en god forretningsplan«, fortæller Klaus Kaiser, Seges’ erhvervsøkonomiske chef.

Vækstfonden har siden 2010 i nogle tilfælde kunne hjælpe med en del af finansieringen til unge landmænd, men ofte stiller banken det som betingelse, at Vækstfonden er med, for at man overhovedet vil gå ind i engagementet.

»De svære vilkår betyder groft sagt, at generationsskifterne er gået i stå. Det stiller selvfølgelig mange landmænd, der gerne vil stoppe, i en svær situation. Det samme gælder de unge, der står på spring for at blive selvstændige. Mange vælger helt at opgive drømmen«, siger Klaus Kaiser.

Landbrug & Fødevarer har, siden krisen satte ind, peget på specielt ét tiltag, der kan løse op for hårdknuden: Det skal gøres mere attraktivt for sælger at hjælpe med finansieringen ved at lade en del af provenuet stå tilbage i form af et sælgerpantebrev. Det skal ske ved at lade skatten forfalde i takt med afdragene på pantebrevet.

»Sælgerpantebreve har den særlige fordel, at de kan være med til at dække den yderste del af finansieringen. Imidlertid afskrækker det mange sælgere, at skatten skal betales med det samme uden sikkerhed for, at pantebrevet nogensinde indfries. Den risiko kan eller vil mange ikke tage, og det er meget forståeligt, for går køberen ned, kan det få alvorlige konsekvenser for det økonomiske råderum som pensionist. Derfor er Landbrug & Fødevarers model mere rimelig«, fastslår Klaus Kaiser, som har beregnet det investeringspotentiale, der ligger i sælgerpantebreve i landbruget.

»Potentialet er beregnet ud fra et estimat over egenkapitalen hos de grupper af landmænd, der på grund af alder eller andre årsager vil træde ud af erhvervet. Samlet set udgør det 15 mia. kr. Beløbet er så stort, at det bør være interessant for aktører i den finansielle sektor at stille handelsfaciliteter til rådighed«, lyder vurderingen fra Klaus Kaiser.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle