Passer den fleksible stipladsmodel til din produktion?
Ny husdyrlov kan give en mere fleksibel svineproduktion

Af Rasmus Arvidson, miljøkonsulent og Caroline Kold Simonsen, svinerådgiver, begge LandboNord

Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrlov med tilhørende bekendtgørelser i kraft. Selvom den efterhånden har to år på bagen, omtales den fortsat som den ”nye husdyrlov” eller stipladsmodellen.

Ved den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse regnes der nu på produktionsarealer frem for dyreenheder (DE). Det vil altså sige kvadratmeter stipladsareal, fratrukket gang- og udleveringsarealer. Kort sagt er det de arealer, hvor grisene har fast adgang til og kan afsætte gødning.

Der er efterhånden en del svineproducenter, der har fået deres gamle miljøgodkendelse konverteret, og det kan give nogle fordele. Især for smågrise- og slagtesvineproducenter.

Fordelen ved at få en ny miljøgodkendelse under stipladsmodellen er, at der ikke længere er et bestemt antal dyr med tilhørende vægtklasser eller dyrenheder at forholde sig til.

Nu er det i princippet muligt at producere det antal dyr, som staldene er indrettet til og i det vægtinterval, som man ønsker, så længe dyrvelfærdsloven overholdes. Ligeledes er alle krav til for eksempel til-og afgangsvægt ved smågrise og slagtesvin væk.

Det giver med andre ord mulighed for fuldt lovligt at kunne tilpasse sin produktion til, hvad markedet efterspørger uden at skulle godkendes igen.

Forudsætningen for at få en ny godkendelse er, at der er plads omkring ejendommen og dermed passende lang afstand til naboer og natur.

Hvis du tænker, at fleksibiliteten, som ligger i stipladsmodellen, kunne være en fordel for dig og din svineproduktion, er det en god idé allerede i dag at få undersøgt om din miljøgodkendelse kan konverteres til stipladsmodellen.

Det kan også give nogle muligheder, hvis du går med ønsker eller ideer om at lægge produktionen eller flowet i dine smågrise- eller slagtesvinestalde om.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle