Tre styrelser inviterer til stor temadag om udtagning af landbrugsjord

Udtagning af lavbundsjord er godt for klima og vandmiljø, gratis temadag 8. maj skal inspirere flere landmænd til at være med i udtagningsindsatsen.

Den 8. maj kan landmænd, kommuner og konsulenter blive klogere på udtagningsindsatsen. 

Det sker, når Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen onsdag 8. maj inviterer til gratis temadag i Odense 8. maj.

Det skriver styrelserne i en pressemeddelelse.

På temadagen kan man få en status på udtagningsindsatsen og høre landmænd fortælle om deres erfaringer. 

Bred debat om udtagning

Der vil også være debat mellem Landbrug & Fødevarer, KL (Kommunernes Landsforening), Danmarks Naturfredningsforening og SEGES Innovation om, hvordan vi sammen fremmer udtagningsindsatsen.

Repræsentanter fra de tre styrelser kommenterer hver især temadagens emne:

- Udtagningsindsatsen er et vigtigt grønt redskab, og vi håber, at temadagen kan give inspiration og viden og gøre det nemmere at komme i gang med klimaindsatsen lokalt, siger Mette Hyldebrandt-Larsen, enhedschef hos Landbrugsstyrelsen. 

- Vi glæder os til en spændende dag med aktørerne i udtagningen, hvor vi både skal høre om landbrugernes erfaringer med projekterne, samarbejdet med udtagningskonsulenterne, status for udtagningen og de forskellige tilskudsmuligheder, siger Bettina Helle Jensen, kontorchef hos Miljøstyrelsen.

- For Naturstyrelsen er det en stor og vigtig opgave at bidrage til udtagningsindsatsen. Vi samarbejder med landbrugere, kommuner, udtagningskonsulenter og landbrugets organisationer for at løse opgaven, siger Inken Breum Larsen, naturprojektchef hos Naturstyrelsen. 

Temadagen om udtagning af landbrugsarealer finder sted den 8. maj på Odeon i Odense. Det er gratis at deltage, og tilmelding er senest den 24. april på: 

Program og tilmelding findes her:

Temadag om udtagning af landbrugsarealer | Arrangementet (conferencemanager.dk)

Faktaboks

Fakta om udtagning

  • Når man udtager lavbundsjorder og etablerer kvælstof- og fosforvådområder, genskaber man naturlige vådområder på landbrugsjord.
  • Det er kernen i udtagningsindsatsen, og formålet er at mindske udledningen af både klimagasser og kvælstof fra de danske landbrugsarealer.

Kilde: Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle