Udvalgt til weekend: De købte landbrug sammen og startede med at sælge fra

To unge landmænd har købt en bedrift i fællesskab og startede som det første med at sælge en ejendom fra.

At lægge ud med at sælge mere end en tredjedel af jorden fra er næppe sædvanligt ved nyetablering.

Men for Torben Jess og Martin Svaneborg, Skallerup Agro ved Hjørring, var det første linie i opskriften på at få en trimmet ejendom, som kan give afkast.

De frigjorte midler er bl.a. blevet brugt til at indrette faciliteter til opdrættet, som tidligere var på kviehotel. En udvidelse med 90 køer blev der også råd til.

Med større besætning og mindre gæld skylder makkerparret i dag ca. 55.000 kr. pr. årsko, hvilket er under det halve af landsgennemsnittet på 130.000 kr. pr. årsko.

"Vi får en stor omsætning og skal betale mindre i renter og afdrag. Det er et kæmpe plus. Til gengæld er vi afhængige af, at vi kan få aftaler med gylle og foder, men vi har kun mødt stor velvilje fra naboer og den lokale maskinstation, og vi har kunnet indgå fem-årige aftaler", forklarer Martin Svaneborg.

Hver sit fokus

Frasalget af den ekstra ejendom med 45 hektar skete dels af hensyn til gælden, dels pga. ejendommens placering. En stor køreafstand ville udløse betydelige transportomkostninger over tid.

Til gengæld ligger der en maskinstation ganske tæt på, som selv driver 270 hektar. Og indehaveren kunne godt se en forretning i at tage grovfoderafgrøder med ind i sædskiftet.

Maskinstationen passer alle Skallerup Agros egne 85 hektar plus de 85 hektar i forpagtning. Dermed kan Torben Jess og Martin Svaneborg koncentrere sig om mælkeproduktionen.

De deler ansvaret for køerne, og Torben Jess har ansvar for medarbejdere og markdrift, imens Martin Svaneborg tager sig af økonomi og ungdyr.

Noget på spil

Parterne kendte hinanden via landbrugsskole og ansættelse på de samme landbrug. De ser hinanden som forretningspartnere, snarere end som venner.

Torben Jess havde overvejet at købe bedriften alene, men det var Martins forslag, at de skulle købe den i fællesskab.

"Jeg havde kun brug for 15 minutters betænkningstid, før jeg sagde ja. Vi er ikke ens, men på den måde supplerer vi hinanden utrolig godt. Og vi har begge noget på spil, så vi lægger alt vores energi i projektet, for at det kan lykkes", mener Torben Jess.

Selskabsform

Finansieringen af ejendommen, som var et konkursbo, er sket med realkreditlån og lån fra Vækstfonden. Der er fuld afdrag på alle lån, og kreditforeningslånet er fordelt med 50/50 på fast rente og variabel rente. Begge med en løbetid på 20 år.

Det oprindelige ønske om at indgå et aktieselskab eller aps måtte af hensyn til kreditorerne og pantet ændres til et interessentskab, som ejer besætning, beholdninger mv. Den faste ejendom ejes privat af Martin Svaneborg og Torben Jess.

"Selskabsformen ville gøre det lettere at udvide eller ændre på ejerskabet, hvis vi kan se en mulighed for det på et tidspunkt", vurderer Martin Svaneborg, som hentede hjælp hos Norden Advokatfirma til udarbejdelse af kontrakten.

Holder den nuværende mælkepris på ca. 2,5 kr. pr. kg EKM, forventer de et afkast på 11. pct.

Faktaboks

Bag om Skallerup Agro

  • Torben Jess er landmandsuddannet og afgrarøkonom.
  • Foruden landbrugsuddannelsen er Martin Svaneborg tømrer og uddannet Agro Business Manager.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle