V vil standse urimelige krav om diger

Diger, som ikke eksisterer, men som myndigheder kræver genetableret, fordi de optræder på gamle kort, udfordrer landmænd, mener Erling Bonnesen (V).

"Helt urimelige krav om genetableringer af gamle jord/stendiger mv. skal standses".

Sådan lyder det fra Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen (V), der netop har sendt en række spørgsmål til kulturministeren for at få klarhed på problematik omkring, at landmænd ikke må pløje gamle diger op.

Men i nogle tilfælde har diger været forsvundet mange år, før reglerne blev lavet, eller før landmanden købte ejendommen. Landbruget har ønsket en konkret udpegning af beskyttede diger. I dag baserer lovgivningen sig på gamle kort uden konkret at pege på, hvilke der skal beskyttes.

Det gør det svært for landmænd at agere.

Men har landmænd fjernet diger, er de ikke altid betydningsfulde, mener Erling Bonnesen.

”Ofte har der være tale om helt små jordvolde mv., som ikke kan forventes, at have haft nogen kulturværd”, siger han.

Han mener ikke, at landmænd skal bøde for en sådan en forseelse. Han har derfor nu rejst sagen over for kulturministeren og stillet en række spørgsmål om de mange problemstillinger.

DOKUMENTATION – HER ER SPØRGSMÅLENE


Ministeren bedes

 1. oversende en aktuel orientering, status og redegørelse om jord/stendiger mv., herunder om resultatet af den pulje som tidligere blev afsat til registrering mv. af jord/stendiger
   
 2. aktuelt redegøre for status på situationen om de adskillige problemstillinger der øjensynligt forligger

  *med dels gamle jord/stendiger, der er fjernet for mange år siden, f.eks. af tidligere ejere, men som nu bliver krævet genetableret af myndighederne overfor nye ejere, selv om de ikke kendte til de gamle diger, herunder tilsyneladende flere eksempler, hvor det tilsyneladende blot har været ubetydelige små jordvolde mv. der ikke kan forventes at have haft nogen kulturel værdi.

  *med manglende fleksibilitet fra myndighederne, vel pga. nuværende regler, med manglende tilladelser til mere hensigtsmæssig placering af jord/stendiger, f.eks. som erstatningsdiger, hvor det bør være muligt, at kunne placere evt. erstatningsdiger mere hensigtsmæssigt, af hensyn til de aktuelle forhold på stedet, herunder rationel og hensigtsmæssig drift af de omkringliggende marker.

  *med flere sager hvor lodsejere er i klemme pga krav om genetablering af jord/stendiger, som de aldrig tidligere har kendt til i deres ejertid, herunder hvordan disse sager kan standses, så der ikke fortsat skal rejses helt urimelige krav, som er ude af trit med nutiden.
   
 3. kommentere og redegøre for hvordan der kan tilrettelægges fremadrettede regler/retningslinier, så der kan opretholdes et rimeligt antal relevante jord/stendiger, der også har aktuel kulturværdi mv, og tilrettelagt en mere rimelig og afbalanceret administration af området, samt får standset helt urimelige krav om genoprettelse af jord/stendiger, der ikke har eksisteret i mange år, eller hvis det er nødvendigt med erstatningsdige pga. dokumenteret tidligere stor kulturværdi m.v, at placeringen af et erstatningsdige, så kan placeres mere hensigtsmæssigt også af hensyn til nutidig drift af jorden, samt om regeringen i sådanne situationer vil finansiere erstatningsdigerne, når kravene kommer fra offentlig myndighed.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle