Pensionsbranchen er klar med pengene: Vil investere i mere skov i Danmark

Klimarådet peger på, at der skal udlægges flere arealer til skov. Pensionsbranchen står klar med de nødvendige investeringer til gavn for klimaet og vandmiljøet, hvis politikere og branche sammen kan skabe rammerne for det, lyder det fra Forsikring & Pension.

Danmarks samlede arealer er blevet gransket af Klimarådet, der tirsdag klokken 12 har fremlagt sine forslag til, hvordan Danmark bedre udnytter det samlede areal mere effektivt og til gavn for klimaet, vandmiljøet og biodiversitet.

Forslaget indbefatter udtagning af en trejdedel af landbrugsarealet og blandt andet markant mere skovrejsning i Danmark over de kommende årtier.

Flere og større skovarealer er afgørende for, at pensionskasserne kan investere i dansk skov, lyder det fra forsikrings- og penisonsselskabernes brancheforening, Forsikring & Pension (F&P), der er positiv over for de nye anbefalinger fra Klimarådet, 

- Klimarådets anbefalinger taler lige ind i en dagsorden, som pensionsbranchen har argumenteret for længe. Vi skal have mere skov i Danmark, da rejsning af mere skov har en lang række positive gevinster for miljø og klimaet. Pensionsbranchen har længe været en aktiv spiller, men primært i udlandet, da rammerne i Danmark ikke har været gunstige for investeringer i skov i stor skala, fortæller Tom Vile Jensen, underdirektør i F&P i en pressemeddelelse.

Gundlaget for private investeringer i form af pensionsmidler fordrer dog, at der også skabes mere positive rammer for at investere i skov, lydet det fra brancheorganisationen.

- Der er behov for store private og offentlige investeringer i skov, hvis vi skal nå EU's og regeringens målsætninger. Derfor er der behov for at gøre det mere attraktivt at investere i skov i Danmark.

- Klimarådets forslag om tilskud er et godt initiativ, men man bør også kigge ind i for eksempel CO2-kvoter og såkaldte mitigation credits, som vi kender fra USA, siger Tom Vile Jensen.

Han mener, at med de rigtige rammer kan der også skabes grundlag for investeringer i for eksempel fredet skov.

- Derudover bør man også se ind i, om rammerne for økosystemet for skovindustrien i Danmark er godt nok i forhold til at få afsat tømmeret, fortæller Tom Vile Jensen. 

F&P påpeger, at det er positivt, at der kommer fokus på mere skovrejsning i Danmark. Det er nødvendigt, hvis branchen skal se det som en god investeringscase. Derfor håber branchen, at Klimarådets anbefalinger medfører nogle mere konkrete politiske indsatser, så en reel udmøntning af de politiske ambitioner igangsættes.

/ege
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle