Ros til ny vækstaftale: Godt for hele landet

God bredbåndsforbindelse og en omlægning af PSO-afgiften er vigtige forudsætninger for liv og vækst i hele Danmark, mener Landbrug & Fødevarer.

Regeringens vækstpakke er et glædeligt signal om, at et bredt flertal ønsker udvikling i hele Danmark. Det mener Landbrug & Fødevarer.

"Med aftalen anerkender regeringen, at der er behov for at få spredt uddannelserne, så det bliver lettere at uddannede sig landet over. Hvis de unge ikke kan tage en uddannelse i nærheden af, hvor de bor, flytter de væk. Og hvis virksomhederne ikke har mulighed for at hente medarbejdere med de rette kompentencer, begrænses deres vækstmuligheder. Det kan vi allerede se flere steder uden for de større byer," siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen.

Regeringens pointerer med sin vækstaftale også, at det er vigtigt med en god og tilgængelig infrastruktur.

"Det er en afgørende forudsætning for at bibeholde og udvikle livet på landet i det, vi i Landbrug & Fødevarer kalder ’produktionsdanmark.’ Gode bredbåndsforbindelser er fundamentalt for, hvor folk vil bo og arbejde, og det er ligeså vigtigt for moderne virksomheder som for almindelige mennesker," siger Flemming Nør-Pedersen.

Han er godt tilfreds med, at kommunerne fremover kan få en større rolle i udrulningen af bredbånd, da det giver mulighed for samtænkning med kommunernes egne investeringer. Landbrug & Fødevarers direktør erkender dog, at hele udfordringen med forbedret bredbåndsinfrastruktur ikke løses med aftalen.

Forlig om målrettet regulering er landet - uden Socialdemokratiet 16. januar · 15:59

"Selv om vi med pakken får bedre bredbåndsforbindelser mange steder i landet, er vi langt fra i mål. Hvis alle danskere skal have netforbindelser af den styrke, vi er vant til i byerne, skal ambitionsniveauet hæves væsentligt. Jeg erkender, at det ikke er billigt, og derfor skal det gøres så smart som muligt og med brug af den nyeste teknologi," siger Flemming Nør-Pedersen.

Målrettede PSO-lempelser et vigtigt skridt på vejen Vækst i hele Danmark kræver også bedre rammebetingelser for de virksomheder, der konkurrerer på eksportmarkederne.

"Mange virksomheder i den eksporterende fødevareklynge mærker presset på konkurrenceevnen som følge af de stigende PSO-omkostninger. Det gælder ikke mindst de el-intensive gartnerier, som jeg forventer vil blive hjulpet af de målrettede PSO-lempelser. Udvidelsen af PSO-lempelserne har været stærkt efterspurgt af de meget energiintensive fødevarevirksomheder, og det er positivt, at det nu kan komme endeligt på plads," siger Flemming Nør-Pedersen.

Dagens aftale ændrer ikke på, at der skal findes en ny generel model for PSO-ordningen senest 1. januar 2017. Landbrug & Fødevarer har flere gange peget på, at PSO-afgiften bør finansieres over finansloven.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu