13.000 hektar vådområder i støbeskeen

En samarbejdsaftale mellem kommunerne og staten sætter gang i den største indsats for vådområder nogensinde, skriver Miljø- og Fødevareministeriet. Den vil fjerne 1.200 tons kvælstof og fire tons fosfor.

Staten planlægger at afsætte i alt 1,6 mia. kroner de næste fem år til at genskabe vådområder, der kan reducere tilførsel af kvælstof og fosfor til vores fjorde og søer. Kommunerne og Naturstyrelsen skal udmønte indsatsen, der bliver den største for vådområder i Danmark. I alt forventes ca. 13.000 hektar nye vådområder – et areal, der svarer til to gange Grib Skov.

De nye vådområder vil årligt kunne fjerne 1.200 tons kvælstof og fire tons fosfor - og skabe ny natur.

"Vi kan se frem til en storstilet indsats, hvor vi genskaber våde områder, der kan nedbringe tilførslen af kvælstof til vores fjorde og kystvande. Vi sætter så at sige gang i naturens egen vandrensning. Resultatet er først og fremmest renere vand, men kan også på sigt give bedre forhold for fugle og fisk," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Samarbejde med kommunerne

Kommunerne kan nu gå i gang med at finde egnede områder i de dele af landet, hvor der er brug for at nedbringe tilførslen af kvælstof til vandmiljøet.  De kan også, hvis de ønsker det, inddrage Naturstyrelsen som projektejer.

Vådområderne skal etableres gennem frivillige aftaler med landmænd, som kan lade deres jord indgå i projekter mod kompensation - eller ved aftaler om jordfordeling, hvor der kan sælges og byttes jord.

"Vi opfordrer vores medlemmer til at gå konstruktivt til opgaven med at finde de 13.000 hektar nye vådområder," siger viceformand Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevare, der kalder den nye aftale for en vigtig brik i aftalen om

fødevare- og landbrugspakken.

"Allerede nu tilbyder Seges screeningsanalyser der viser, hvor i landet, der kan ligge vådområder. Det samme gør de lokale landbrugsrådgivningsvirksomheder," siger Lars Hvidtfeldt.

For at få det bedste samarbejde opfordrer Lars Hvidtfeldt kommunerne til allerede tidligt i processen at inddrage landmændene og de lokale landboforeninger.

"Det er vigtigt at valget af virkemiddel er det rigtige både på kort og lang sigt, hvor vi har meget fokus på de varige udenfor dyrkningsfladen," siger han.

"Og i forbindelse med udvælgelsen af vådområder er det vigtigt, at der foretages en grundig vurdering af betydningen og omfanget af vandstandsstigninger og at man efterfølgende kan komme tilbage til dette, hvis

det viser sig at de tilstødende landbrugsarealer er blevet vådere end forudsat," siger Lars Hvidtfeldt.

Formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Jørn Pedersen, påpeger, at indsatsen også skal gøre brug af nye indsatser, eksempelvis minivådområder.

"Vi har desuden aftalt med staten, at der skal udvikles nye løsninger i forbindelse med vådområder, som kan gøre det nemmere og mere attraktivt for landmændene at lægge areal til indsatsen," siger Jørn Pedersen.

Faktaboks

Indsatsen blev aftalt i Fødevare- og landbrugspakken, og nu er der indgået samarbejdsaftale om det mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet.

Den næste ansøgningsrunde for kommuner åbner 1. marts i år.

Det tager typisk mellem to og fem år at etablere et vådområde.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle