21 krav om træk i landbrugsstøtten forsvinder

Reglerne om træk i landbrugsstøtten forenkles med færre krav om krydsoverensstemmelse.

NaturErhvervstyrelsen forenkler nu reglerne for træk i landbrugsstøtten. Det betyder, at 21 specifikke krav om krydsoverensstemmelse(KO-krav) bliver ophævet.

LandbrugsAvisen skrev for to uger siden om forenklingerne, der dengang var et udkast. Nu er de så trådt i kraft.

Forenklingen sker som følge af EU’s nye landbrugsreform, hvor der er sket en reduktion i antallet af KO-krav. Dermed forsvinder bl.a. KO-kravet om udbringning af spildevandsslam og en række minimumskrav for anvendelse af sprøjtemidler.

Endvidere vil landmænd som led i forenklingen af KO-kravene ikke længere blive trukket i landbrugsstøtte, hvis de overtræder reglerne om at bekæmpe flyvehavre og bjørneklo.

Landmænd risikerer dog stadig bødestraf, hvis de overtræder de almindelige regler.

Desuden ophæves KO-kravet i forbindelse med beskyttelse af reder og redetræer. Kravet erstattes i stedet af et forbud mod beskæring af træer og buskads på landbrugsarealer fra 15. marts til 31. juli.

KO-krav der udgår:

Krav om anvendelse og udbringning af spildevandsslam til jordbrugsformål:

 • Krav 1.2 Anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål.
 • Krav 1.3 Udbringning af spildevandsslam til jordbrugsformål.
 • Krav 1.4 Gødskningsformål, gødningsplanlægning, gødningsregnskab, gødskningsbehov og markplan (spildevandsslam).
 • Krav 1.5 Maksimale udspredningsmængder for spildevandsslam.
 • Krav 1.6 Hygiejniske restriktioner for anvendelse af spildevandsslam.

Krav til beskyttelse af reder, redetræer og visse planter:

 • Krav 1.27 Beskyttelse af reder og redetræer.
 • Krav 1.30 Beskyttelse af visse planter.

Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed:

 • Krav 2.11 Tilkald af dyrlæge ved mistanke om mund- og klovesyge.
 • Krav 2.12 Tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsomt blæreudslet (SVD) hos svin.
 • Krav 2.13 Tilkald af dyrlæge ved mistanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer.

Minimumskrav til modtagere af landdistriktsstøtte ved brug af plantebeskyttelsesmidler:

 • Krav 2.A1 Besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.
 • Krav 2.B1 Sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler.
 • Krav 2.C1 Udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte.
 • Krav 2.D1 Anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tapstedet.
 • Krav 2.D2 Placering af påfyldnings- og vaskeplads. Kravet er ophævet.
 • Krav 2.D3 Beskyttelseszone på 25 m til vandboringer (vandindvindingsanlæg) ved anvendelse af pesticider.

Krav til god landbrugs- og miljømæssig stand for jord (GLM):

 • Krav 4.2 Vedligeholdelse(slåning) af plantedække på udyrkede landbrugsarealer.
 • Krav 4.5 Vedligeholdelse(slåning) af plantedækket på permanente græsarealer.
 • Krav 4.9 Bekæmpelse af flyvehavre.
 • Krav 4.10 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.
 • Krav 4.12 Vedligeholdelse(slåning) af plantedækket på græsarealer i omdrift.

KO-krav der indføres:

 • Krav 1.38 Forbud mod klipning af buskads og træer på landbrugsarealer i fuglenes yngletid (15. marts til 31. juli.)

Faktaboks

KO, der står for krydsoverensstemmelse, betyder, at landbrugere, der modtager direkte EU-støtte eller tilskud under visse EU-ordninger, skal overholde en række krav til miljø, sundhed og dyrevelfærd for at få den fulde støtte. Overholder landmanden ikke kravene, bliver støtten reduceret.

Ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse er trådt i kraft 1. februar 2015. Læs bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 106 af 29. januar 2014 om god landbrugs-og miljømæssig stand (GLM) og bekendtgørelse nr. 107 af 29. januar 2014 om krydsoverensstemmelse (KO).

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Emneord

krydsoverensstemmelser , pesticider , gødskning

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle