Avis: Blå bloks skovforslag falder

Regeringen vil ikke - som blå blok foreslog - lade statslig skov stå urørt.

For nyligt foreslog blå blok at lade statslig skov stå urørt, så dyr og planter kan trives i det. I stedet kunne man give landbruget bedre vilkår.

Men ifølge Politiken vil regeringen, SF og Enhedslisten i første omgang blot lade en promille af skovarealet være urørt og så analysere, hvor det bedst kan betale sig at lade skovene passe sig selv.

Det er resultatet af langvarige forhandlinger mellem regeringen og SF og Enhedslisten.

Dermed er der ikke udsigt til flertal, når Enhedslisten og blå blok onsdag går i folketingssalen med hver sit forslag om at lade en langt større del af statsskovene være urørte.

Tilskudsordning til private

Konkret bliver der nu afsat seks mio. kr. som tilskudsordning til private ejere af skov, der godt vil lade den ligge. Og så to mio. kr. til en »faglig analyse« af, hvordan en større omlægning kan gennemføres inden for de næste 20-25 år. Den skal være færdig i 2016, skriver Politiken.

Det betyder, at der samlet er planer om at udlægge godt 550 hektar skov som urørt. Ifølge de borgerliges forslag skulle der udlægges op mod 25.000 (250 km2) hektar, svarende til cirka 20 procent af totalen.

'Spild'

WWF Verdensnaturfonden mener, at den nye aftale er »en naturpolitisk skandale«. Biolog i WWF Thor Hjarsen peger på, at Danmark nu ikke kan nå at opfylde vores løfte til FN og EU om at stoppe tilbagegangen i biologisk mangfoldighed inden 2020.

»Det er et enormt svigt for Danmarks truede arter af dyr og planter. Tidshorisonten på 20-25 år er alt for lang. Samtidig er beslutningen i modstrid med alt, hvad vores dygtigste forskere og vismændene gentagne gange har oplyst politikerne om.

Dermed spildes skattekroner på en fortsat mindre effektiv naturbeskyttelse«, siger Hjarsen til Politiken. Han mener, at den nye analyse er en syltekrukke. Det bekræftes af seniorforsker på Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs, en af de seks forskere, der så sent som i går sendte et fakta-notat om biodiversitet til miljøministeren og Folketingets Miljøudvalg.

»Der er ingen gyldige undskyldninger for ikke at træffe de politiske valg nu: Vil man beskytte skovenes natur eller ej?«, siger Ejrnæs til Politiken.

Minister: Behov for analyse

Ifølge Politikens oplysninger skyldes det lave areal med urørt skov især modstand fra Finansministeriet mod at afsætte mere end engangsudgiften på 8 millioner – og så skepsis fra Naturstyrelsen over for, hvad omlægningen vil betyde.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) hæfter sig ved, at »samlet set er der nu 18 mio. til at få mere biodiversitet i skovene for« og fastholder behovet for den nye analyse.

»De analyser, vi har nu, giver os ikke nok viden om, hvilke arter der findes, og hvor de er. Hvis der for eksempel skal udlægges mere biodiversitetsskov i en større skala, er der behov for mere viden, for eksempel om på hvilke arealer biodiversitetsskov giver bedst mening«, siger hun til Politiken.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle