»Vi har reduceret vandforbruget på den gode side af 90 procent«

Nye anlæg med høj grad af recirkulering af vand er grundlaget for ørredproduktionen hos Kærhede Dambrug Aps. Ambitionen er at blive endnu større i det kommende år.

Store runde betonbassiner ligger side om side og er forbundet af vandrør og gangbroer i stål. De er den industrialiserede og stærkt intensiverede udgave af fiskeopdræt, som man kender fra ferskvandsdambrug - selvom de ikke umiddelbart vækker associationer til de gammeldags anlæg, der tidligere lå langs vandløb og åer.

Særligt for de nye anlæg er muligheden for at recirkulere vandet, og det gør omkostningerne til produktionen meget lavere end for bare ti år siden.

»Tidligere havde man her på Kærhede dambrug traditionelle åbne jorddamme, hvor man lavede 250 ton ørreder om året og brugte 800-1.200 liter vand i sekundet. I dag producerer vi 700 ton, men har en friskvandstilførsel på 40 liter i sekundet,« fortæller Lars Rahbæk, direktør hos Kærhede Dambrug Aps.

Forbedrer vandforbruget

Den teknologiske udvikling, der gør rensningen af vandet, inden det recirkuleres, mulig, er ifølge Lars Rahbæk afgørende for, at Kærhede dambrug eksisterer i dag og endda med succes.

»Man har forbedret vandforbruget på den gode side af 90 procent, og det har været humlen i det hele, fordi omkostningerne til vand er minimeret,« siger Kærhede-direktøren, som indtil sidste år var direktør gennem 22 år for virksomheden BioMar, der sælger udstyr til fiskeopdrættere.

Med de moderne anlæg foretager man en mekanisk såvel som en biologisk rensning af vandet. Slammet føres videre i slambassiner og laguner, inden det bundfældes og køres på marken ligesom gylle fra landbruget.

Lav miljøpåvirkning

Med stadigt voksende miljøkrav til opdrætserhvervet er det intensive opdræt af ørrederne det, de satser stort på hos Kærhede Dambrug Aps.

»Vores ambition er at gøre produktionen endnu mere omkostnings- og miljøeffektiv, for vi tror på den teknologi og produktionsform, som man har i de moderne betonanlæg. Det bygger på høj grad af recirkulering og giver gode muligheder for at højne hygiejnestandarden,« fortæller Lars Rahbæk, som er gået ind i projektet på Kærhede dambrug under ledelse af ejer Christian Jørgensen med stor ildhu.

Endnu ingen af dambrugene i virksomheden er omlagt til den outputbaserede miljøregulering, der kom med den nye bekendtgørelse i februar 2011, men hvis alt går efter planen, starter byggeriet af et helt nyt anlæg senere på året. Og det vil passe ind i den nye regulering.

Kan fordoble produktionen

»Der er nogle få knaster, der mangler at komme på plads, men hvis det lykkes, kan byggeriet gå i gang inden for et par måneder,« siger Lars Rahbæk.

Med de nye anlæg vil Kærhede Dambrug Aps have den fulde produktion fra udklækning af de indkøbte befrugtede æg til de færdige portionsørreder på godt 300 gram. På det nye anlæg vil de kunne producere mellem 1.500 og 2.000 ton ørred om året, hvilket vil være en fordobling af den nuværende produktion.

Stor interesse for økologi

To ud af tolv dambrug under Kærhede Dambrug Aps producerer økologiske ørreder. Ambitionen er, at endnu to skal omlægges til økologi i det kommende år, fordi lande som Tyskland og Schweiz efterspørger økologiske ørreder i et niveau, hvor de to anlæg ikke rækker, fortæller Lars Rahbæk.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle