Arla starter kampen mod køernes metan-udledning

10.000 malkekøer deltager i pilotprojekt med fodertilsætningsstof. Et vigtigt håndtag, men der skal hives i flere, lyder det fra grøn tænketank.

Arla indleder et af sine hidtil største pilotprojekter med det nye fodertilsætningsstof Bovaer, der skal testes på 10.000 af andelshavernes malkekøer.

Forsøg har ifølge mejerikoncernen vist, at tilsætningsstoffet kan reducere udledningen af metan med cirka 30 procent. Samtidig skulle det ikke påvirke hverken dyrevelfærd eller mælkekvalitet.

- Den fulde 30 procents effekt når vi nok ikke alle steder, men kan vi få 10 procents reduktion generelt, har vi nået en tredjedel af vores målsætning alene med Bovaer, siger Hanne Søndergaard, koncerndirektør med ansvar for landbrug og bæredygtighed i Arla Foods.

Netop erkendelsen af, at reduktionen via Bovaer næppe når op på 30 procent, kvitterer man for hos den grønne tænketank Concito.

- Arla skal se det her som et af håndtagene, de kan trække i. Man skal også sende mere dybstrøelse i biogasanlæg, nedbringe emission fra gylletanke og reducere udledningen af lattergas fra foderproduktionen. siger Tavs Nyord, seniorkonsulent for fremtidens fødevarer hos Concito.

Mere hjælp på vej

Hos Arla arbejder man ifølge Hanne Søndergaard også på at kunne trække i flere håndtag.

Mejerikoncernen har via et klimatjek af alle andelshaveres gårde lavet en analyse. Den viser, at hvis Arla kan få alle bedrifter op på samme niveau som de 25 procent bedste, ligger der en potentiel reduktion på yderligere otte procent samlet.

Man har lavet et benchmarking-værktøj, hvor den enkelte landmand kan se, hvordan man ligger i forhold til lignende landbrug. Det handler om at blive inspireret af andres erfaringer med fodereffektivisering, dyrevelfærd, proteindosering og andre faktorer.

- Det er et af de områder, vi kommer til at arbejde med også allerede i år, at hjælpe landmanden med at benchmarke sig selv op imod lignende bedrifter og forstå mulighederne i effektiviseringsvirkemidler, som ikke kræver ny teknologi, siger Hanne Søndergaard.

Arla har et mål om at opnå en reduktion af gårdenes udledning af drivhusgasser på 30 procent frem mod 2030 sammenlignet med udledningen i 2015. Ved udgangen af 2021 var reduktionen på syv procent, samme niveau som et år forinden.

Faktaboks

Om pilotprojektet med Bovaer

  • I løbet af sommeren og efteråret 2022 vil Arla sammen med sine andelshavere sammensætte en mangfoldig gruppe gårde til pilotprojektet i Danmark, Sverige og Tyskland.I løbet af projektet på gårdene vil landmændene modtage Bovaer fra deres foderleverandører og blande det i foderet til deres malkekøer.
  • Hvis de første resultater bliver som forventet, er det Arlas plan at fordoble pilotprojektet til 20.000 køer i 2023.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle