Natur og miljø i bedriften og det politiske arbejde

Carl Christian Pedersen, 58, formand for landboforeningen Agri Nord, ville padle mere i sin kajak, hvis han havde tid. Det ser der ikke ud til at blive mere af, efter han blev valgt ind Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse som frit valgt medlem.

Naturpleje og jagt er andre af hans foretrukne gøremål, når bedriften og organisationsarbejdet har krævet og fået sit. Han driver Vesternejsig på de flade jorde øst for Nørre Sundby og har kun ti kilometer ud til Kattegat. Bedriften er en ren planteavlsejendom med især produktion af industrikartofler, der leveres til Langholdt kun få kilometer derfra. I sædskiftet indgår i øvrigt hvede, raps og rajgræs.

Carl Christian Pedersens interesse for politik og organisationsarbejde kommer af arbejdet med jorden, hvor gødnings- og miljøregler, stedse større besvær med afvanding og øvrige miljøtiltag har givet daglige udfordringer. Via planteudvalget kom han i Agri Nords bestyrelse og blev valgt som formand i 2011. Han er på valg til næste generalforsamling i marts.

I de seneste måneder har han været landbrugets repræsentant i vandrådet for Limfjorden, som har afleveret sine anbefalinger til de kommende vandplaner. Det har været en god oplevelse:

»Det har været en god proces. Medlemmerne har spændt over mange forskellige interesser, men vi er kommet frem til en indstilling til Miljøministeriet, som alle bakker op om. Indstillingen har også været efterset i vores respektive bagland, så man lokalt har kunnet komme med sine input,« siger Carl Christian Pedersen.

I arbejdet i primærbestyrelsen vil han især have vandløb, gødningsregler og rammevilkår for øje men også bidrage til de øvrige emner.

Han er gift med Henriette Høgsbro, og parret har sammen fem børn i alderen 19 til 32 år.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle