Skat varsler diesel-kontrol

Reglerne er nemme at forstå men svære at administrere, påpeger ekspert.

SKAT har over for Landbrug & Fødevarer varslet, at de i den kommende tid vil gennemføre kontrol af ”ikke-godtgørelsesberettiget diesel”, som det hedder.

Det sker, efter at SKAT i sommer sendte et servicebrev ud til brancheorganisationer for landbrug og maskinstationer om, at der var konstateret en del fejl i landbruget, som SKAT opfordrede til at få rettet inden slutningen af august.

»Reglerne er sådan set nemme at forstå, men de kan være svære at administrere, og derfor handler det om at få en god dialog,« fastslår moms- og afgiftskonsulent Pernille Rise, Videncentret for Landbrug.

»Reglen er, at kun diesel, der bruges til landbrugsaktivitet, er godtgørelsesberettiget, men problemet er, at man ikke kan være sikker på, at al diesel, der bruges til traktorer, er godtgørelsesberettiget.

Man må selvfølgelig ikke bruge landbrugsdiesel privat, men det er heller ikke al diesel, der bruges til traktorer, der er godtgørelsesberettiget. Det er aktiviteten, der afgør, om man kan få godtgørelse.«

Pernille Rise nævner forskellige situationer, hvor kørsel med traktorer ifølge SKAT ikke er landbrugsmæssig.

»Det gælder entreprenørarbejde, for eksempel gravearbejde - også selv om man udfører det på egen bedrift, og snerydning er heller ikke godtgørelsesberettiget.

Hvis landmanden kører korn af egen avl hen på foderstoffen, er det transport af egne varer, hvor afgiften af dieselolien er godtgørelsesberettiget, men det er den ikke, hvis han kører hen og henter foder eller gødning, da det ikke er egne varer.

Når der for den samme traktor er forskellige regler for godtgørelse af olieafgiften, alt efter hvad traktoren anvendes til, så er der en vis risiko for fejl,« siger hun.

Det er dog ikke for sent at rette eventuelle fejl.

SKAT opfordrer til at føre et forbrugsregnskab eller en ”kørebog”, men i andre tilfælde kan man nøjes med at lave en omsætningsfordeling ud fra regnskabet.

Det gælder for eksempel for maskinstationer, hvor entreprenør- og transportopgaver kan blive registreret for sig, forklarer Pernille Rise.

Hun forventer derfor, at SKAT ved kontrol vil se på regnskaber, men hun vil ikke udelukke, at de også vil tjekke for farvet dieselolie, hvis der står en dieselbil på gårdspladsen, som hun udtrykker det.

Faktaboks

Diesel-kontrol

  • I den kommende tid
  • Kun afgift på diesel brugt til landbrugsaktivitet godtgøres
  • Entreprenørarbejde og snerydning er ikke godtgørelsesberettiget
  • Ikke for sent at rette fejl
  • SKAT vil se regnskaber

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle