Vi er først lige begyndt at nedfælde gylle og så vårsæd her på Bornholm

Lars-Martin Kjøller er præcisionslandmand i nyt pilotprojekt. Vi følger ham gennem vækstsæsonen.

»Vi er langtfra kommet langt i marken her på Bornholm. Vi fik 35 cm sne i påsken og bagefter 10-15 cm regn, så jorden har slet ikke været tjenlig. Det var først i weekenden, jeg begyndte at harve markerne op til nedfældning af gylle før såning af vårafgrøder. Jeg skal så 200 ha vårbyg, havre og hestebønner plus 50 ha for andre«.

Det fortæller Lars-Martin Kjøller, der driver Store Kannikegaard ved Nexø på Bornholm, og som i de næste måneder vil berette om, hvad der sker i hans marker i vores serie »I Marken Nu«. Han har praktiseret reduceret jordbearbejdning i over 20 år og går mere og mere over til direkte såning uden forudgående jordbearbejdning (Conservation Agriculture). Han modtager dog meget gylle, som han altid nedfælder før vårsæd for at få den bedste udnyttelse. Og det betyder, at han her må gå på kompromis med direkte såning.

»Markerne ligger i efterafgrøder eller stub efter vinteren. Jeg sprøjter først ned en uge før gyllenedfældning for at give efterafgrøderne tid til at samle så meget N op som muligt. Derpå tallerkenharves de øverste 5-7 cm før nedfældning«, siger han.

Lars-Martin Kjøller er en af 20 nye præcisionspiloter, som Landbrugsstyrelsen har udvalgt til at være pionerer i præcisionsjordbrug de næste to år.

»Jeg købte sidste år en brugt Yara N-sensor, som jeg har eksperimenteret med. Så i år er jeg klar til at graduere sidste N-tildeling til al hveden. På sigt er det planen, at også første N-tildeling i vintersæd og raps skal gradueres, f.eks. via CropSat, mens 2. tildeling bliver jævnt spredt gylle«.

Faktaboks

  • Lars-Martin Kjøller, 52 år, driver Store Kannikegaard på 385 ha ren planteavl.
  • Hvor: ved Nexø på Bornholm. Jordtypen varierer fra JB3 til JB8.
  • Afgrøder: vinterraps, vinterhvede, triticale, vårbyg, grynhavre, hestebønner, alm. rajgræs og ital. rajgræs til frø. Modtager en del gylle.
  • Reduceret jordbearbejdning i over 20 år. På vej mod Conservation Agriculture.
  • En af 20 præcisionslandmænd i Landbrugsstyrelsens nye pilotprojekt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle