Bejdseudstyr skal synes som sprøjter

Miljøstyrelsen har specificeret, hvordan sprøjteudstyr på kartoffellæggere skal synes og har dispenseret fra nogle af kravene i vaskepladsbekendtgørelsen.

De fleste har efterhånden fået synet deres marksprøjte, men bejdseudstyr monteret på en kartoffellægger skal også synes på lige fod med en marksprøjte. Miljøstyrelsen har for nylig oplyst retningslinjer for syn af sprøjter på kartoffellæggere, og oplyser, at man gerne ser alt sprøjteudstyr på kartoffellæggere synet inden kommende læggesæson. Alt sprøjteudstyr på læggere skal senest være synet ved udgangen af 2018.

Der er tale om udstyr til bejdsning med flydende pesticid – ikke udstyr til pulverbejdsning. Da bejdseudstyret fungerer som en sprøjte, skal udstyret synes og også overholde reglerne i vaskepladsbekendtgørelsen.

Dispensation

Danske Kartofler har valgt at ansøge Miljøstyrelsen om dispensation fra nogle af kravene i vaskepladsbekendtgørelsen, og Miljøstyrelsen har netop meddelt, at ansøgningen imødekommes.

»Vi har udstedt en dispensation fra krav om rentvandstank og spuledyser – uanset størrelsen på pesticidtanken på kartoffellæggeren. I dag er alle sprøjter med en tankstørrelse under 400 liter undtaget disse krav. Men nu dispenseres altså fra disse krav på kartoffellæggere, også selvom tanken f.eks. er på 600 liter eller eventuelt større«, siger Anita Fjelsted, specialkonsulent i Miljøstyrelsen, som vurderer, at rentvandstank og spuledyser til brug for en grundig rengøring af denne type sprøjteudstyr ikke er nødvendig, da udstyret kun bruges med samme middel eller samme type middel.

Ung landmand dømt for sex med kvie 12. november · 12:33

Kartoffellæggere med påmonteret sprøjteudstyr, som ikke allerede er konstrueret med rentvandstank og spuledyser er dermed undtaget fra kravet om sådant udstyr. Dispensationen gælder frem til 1. februar 2023. Dog forventer Miljøstyrelsen, at nye kartoffellæggere med monteret sprøjteudstyr indrettes på en måde, så dispensationen med tiden bliver overflødig.

Er i gang

»Det er som sådan ikke nye retningslinjer, men det er først nu, at Miljøstyrelsen har specificeret, hvordan sprøjteudstyr på kartoffellæggere skal synes«, siger Finn Søndergaard, salgs- og marketingchef hos sprøjtespecialisten Brd. Toft i Sabro, hvor man allerede er i gang med syn af bejdseudstyr.

»Ingen eller meget få landmænd går vel en sæson i møde uden at have serviceret deres høstgrej, så naturligvis skal bejdseudstyr også have et tjek. Men det skal ikke være dyrere end nødvendigt«, siger Finn Søndergaard.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu