Danægs indtjening daler markant

Danæg-koncernen hævede i 2022 sin omsætning, men bundlinjen er ikke fulgt med op på grund af stigende produktionsomkostninger.

Store udsving i både afsætningsmulighederne og efterspørgslen på æg har sat sit præg på det seneste år hos Danæg.

Danæg-koncernen, der delvist er ejet af Danæg Amba og DLG, er dog udfordringerne til trods lykkedes med at øge sin omsætning til 1,8 milliarder kroner, hvilket er en fremgang på 300 millioner kroner i forhold til 2021.

Bundlinjen halter dog efter. 14,3 millioner kroner i overskud har Danæg kunne notere i overskud i 2022.

Det er mere end en halvering i forhold til 2021, hvor overskuddet lød på i alt 50 millioner kroner. 

Resultatet betegnes dog som acceptabelt "under de givne markedsforhold", lyder det i en pressemeddelelse fra selskabet.

- Vi forventede, at 2022 ville blive et udfordrende år på flere parametre, og det må vi konstatere, at vi fik ret i. Der er en række eksterne forhold, bl.a. kraftige stigninger i omkostningerne til emballage og råvarer samt til energi og transport, der påvirker vores resultat, siger Jann Dollerup Vig Jensen, koncernchef i Danæg.

- Det er faktorer, der er uden for vores kontrol, men som vi har håndteret fornuftigt ved bl.a. at have fokus på at optimere vores omkostninger. Set i det lys er årets resultat acceptabelt.

Regnskabet er dog endt kønnere, end frygtet.

Af et internt dokument hos Danæg fremgik det tidligere på året, at den nu tidligere formand Lars Lunding tilkendegav, at koncernen havde hævet noteringen mere, end salgspriserne kunne trække, og at koncernen derfor forventede et underskud i år. Så galt gik det dog ikke.

Danæg regner med, at man i 2023 vil se en forbedret indtjening, hvilket vil sikre et resultat, der vil ligge højere end 2022-regnskabet. Der sættes dog ikke konkrete tal på forventningen.

Markedet er dog fortsat usikkert på grund af både fugleinfluenza, en ubalance mellem mængden af indvejede æg og efterspørgslen og de høje produktionsomkostninger.

- Det løbende fokus på at effektivisere i selskaberne fortsætter, for delvist at kompensere for de føromtalte faktorer, lyder det fra ledelsen.

mangel på æg

2022 har været et hårdt år for ægbranchen. I starten af året havde eftervirkningerne af covid-19-pandemien fortsat en mærkbar effekt på efterspørgslen fra især Foodservice-markedet.

Gennem stort set hele året har også fugleinfluenza sat sit præg på det globale marked.

Både Europa og Nordamerika har været ramt af utallige udbrud, der har betyder, at millioner af høns og andre fugle og fjerkræ er blevet slået ned på grund af sygdommen. Samtidig har flere landmænd valgt at indsætte færre høner, hvilket i perioder har givet mangel på æg, konkluderer Danæg.

- Det førte i en periode til stigende priser på æg, hvilket i størst muligt omfang er videreført til Danægs andelshavere, der har været ramt af betydeligt stigende omkostninger til især energi og foder, lyder det i meddelelsen.

Det fik dog den konsekvens, at efterspørgslen begyndte at vakle.

- Den stigende inflation har påvirket forbrugernes handelsmønstre, og vi oplever, at de er blevet mere prisbevidste. Vi ser eksempelvis et faldende salg af økologiske æg, ligesom de foretrukne bakkestørrelser er blevet mindre. Det er en udvikling, vi følger nøje, så vi løbende kan tilpasse os, siger Jann Dollerup Vig Jensen.

Et godt eksportår

Der er dog et klart lyspunkt for Danæg. 

Koncernen har succes med at øge salget til visse markeder udenfor Norden - også i en sådan grad, at det har dækket nogle af de øgede omkostninger af højere salgspriser.

- Vi er lykkedes godt med at øge afsætningen på vores eksportmarkeder, særligt i Asien, hvilket har stor betydning for vores samlede forretning, da det det nordiske marked fortsat er præget af meget hård konkurrence og lave marginer på både skalæg og forædlede ægprodukter. Vores produkter er bredt anerkendt for deres høje kvalitet og fødevaresikkerhed, som netop er dét, vores internationale kunder efterspørger, siger Jann Dollerup Vig Jensen.

Danæg Amba ejer i dag 50 procent af Danæg Holding A/S. De resterende 50 procent er siden 2013 ejet af DLG. 

/kold

Faktaboks

Nøgletal for Danæg-koncernen

Tallene er for 2002 - parantesen viser 2021 og 2020

  • Omsætning i mio.kr.: 1.879 (1.481, 1.105)
  • Resultat før afskrivninger (EBITDA), i mio.kr.: 77 (77, 46)
  • Resultat før skat (EBT), i mio.kr.: 20 (58, 26)
  • Årets resultat (EAT), i mio.kr.: 14 (50, 21)
  • Egenkapital, i mio.kr.: 224 (223, 191)
  • Antal ansatte: 357 (331, 244)

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle