Efter stor interesse: Flere millioner til minivådområder i 2019

På baggrund af den store interesse for minivådområder afsætter Fødevareminister Mogens Jensen et ekstra to-cifret millionbeløb til puljen.

Den massive interesse, der har været fra landmænd og lodsejere for at etablere minivådområder, har fået fødevareminister Mogens Jensen (S) til at afsætte 60,6 millioner kroner ekstra i 2019.

De danske landmænd og andre lodsejere har i 2019 vist stor interesse for at anlægge minivådområder. Derfor er der i alt 193,1 mio. kr. i puljen, og det betyder, at alle ansøgninger, der opfylder kravene, kan imødekommes. 

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

"Vi har stærkt brug for minivådområder, for det er et vigtigt middel til at forbedre vandmiljøet. Derfor er det fantastisk, at der er så mange landmænd, der er klar til at trække i kedeldragterne og yde en ekstra indsats for vores fælles vandmiljø. Regeringen er klar til at anvende 60,6 mio. kroner yderligere, så alle landmænd og lodsejere, der har søgt i år og lever op til støttebetingelserne, kan komme i gang med gravearbejdet", siger fødevareminister, Mogens Jensen.

Oprindeligt var der afsat 115 mio. kroner til ordningen i 2019.

Hertil kommer 30 mio. kroner i overskydende midler fra ordningen i 2018, som ministeren tager i brug sammen med ekstra 30,6 mio. kroner fra f.eks. annulleringer af tilsagn under Landdistriktsprogrammet. Endeligt er der 17,5 mio. kroner fra nationale midler.

Det giver i alt 193,1 mio. kroner til ordningen i 2019. 

Løfter vigtigt samfundsansvar

I alt har 338 landmænd og lodsejere søgt tilskud til at etablere åbne minivådområder eller minivådområder med filtermatricer i 2019.

De ekstra projekter, som nu kan imødekommes, ventes at give en merreduktion af kvælstofudledningen på 43 ton om året, så den samlede reduktion bliver på cirka 158 ton pr. år, hvis alle 338 projekter rent faktisk bliver realiseret.

"Landmændene løfter et vigtigt samfundsansvar med deres minivådområdeindsatser, og jeg vil gerne rose dem for selv at komme på banen og søge om så mange minivådområder. Samtidig kan man som almindelig borger glæde sig over den forskønnende effekt og det rigere dyreliv omkring vandhullerne, som minivådområderne også bidrager med", siger Mogens Jensen.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, er stolt over landmændenes frivillighed:

"Hundredvis af landmænd vil frivilligt tage jord ud af drift, afbryde drænene fra oplandet og etablere et minivådområde, så vi som samfund kan få et endnu bedre vandmiljø i fremtiden. Jeg er stolt over, at så mange landmænd ønsker at tage helt konkret ansvar på fællesskabets vegne, for etableringen af et minivådområde er absolut ikke noget, man ’bare lige gør’", siger Martin Merrild og tilføjer:

"Vi vil gerne kvittere for, at ministeren prioriterer det her område lige så højt, som vi gør". 

De landmænd og lodsejere, der får imødekommet deres ansøgning om at anlægge minivådområder, får dækket alle udgifter forbundet med etableringen – lige fra udgifterne til beregninger af den mest hensigtsmæssige placering af minivådområdet til alle udgifterne til selve anlægsarbejdet.

Når en landmand eller lodsejer har fået endeligt tilsagn til at anlægge et minivådområde, har vedkommende to år til at gennemføre det færdige projekt. Minivådområdet skal bestå i mindst ti år, men det kan sagtens have en endnu længere virketid.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle