Enhedslisten fremsætter forslag, der vil medføre statsejede landbrug

Enhedslisten har tirsdag fremsat et forslag i Folketinget om at oprette en statslig jordfond, der skal opkøbe landbrugsejendomme, som landmænd efterfølgende kan forpagte af staten.

En samlet folketingsgruppe hos Enhedslisten har tirsdag fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, som handler om, at der skal oprettes en statslig jordfond.

Formålet skal være at opkøbe landbrugsejendomme og landbrugsjord, så man på den måde både – ifølge Enhedslisten – styrker Danmarks indsats mod både klima og biodiversitet, samt at øge det økologiske areal. 

Går efter konkurstruede landbrug

I forslaget lyder det, at som grundlag for at etablere den statslige jordfond, så skal regeringen udarbejde en række beregningseksempler på forskellige landbrugstyper og størrelser heraf, der ved konkurser eller truende konkurser overtages af fonden og bortforpagtes.

Regneeksemplerne skal inddrage de økonomiske forhold med og uden en landbrugsfond for de forskellige aktører.

Det hedder i Enhedslistens forslag, at ejendommene senest et år efter opkøbet skal over overgå til økologisk drift, skovrejsning eller natur med mindre arealerne er erhvervet med henblik på at indgå i jordbytte.

Videre lyder det i forslaget fra venstrefløjspartiet, at ejendommene efter opkøbet skal blive på statens hænder, men bortforpagtes til landmænd på længere varende kontrakter. 

- Ejendommene bortforpagtes med nærmere klausuler, der imødekommer ønsket om større balance mellem landbruget og det øvrige samfund, herunder overordnede samfundshensyn som f.eks. indfrielse af Danmarks klimamål, naturbeskyttelse, grundvandssikring og økologisk drift, lyder det i forslaget fra Enhedslisten.

Som grundlag for etableringen af en statslig jordfond så mener Enhedslisten, at der skal udarbejdes en beregningseksempler på forskellige landbrugstyper og størrelser heraf, der ved konkurser eller truende konkurser overtages af fonden og bortforpagtes. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle