Et skridt nærmere storskala for CO2-oplagrende teknologi

Verdens første fuldautomatiske SkyClean-anlæg, der kan lagre CO2 fra landbrugets restprodukter, blev onsdag indviet i Brædstrup.

"Vi skriver netop nu verdenshistorie."

Sådan lød det begejstret fra medlem af Europa-Parlamentet og landmand, Asger Christensen (V), da han i dag i Brædstrup sagde et par ord i forbindelse med indvielse af verdens første fuldautomastiske SkyClean-værk.

Anlægget kan, baseret på pyrolyseteknologi, lagre CO2 fra biomasse, producere grønne brændstoffer og producere nye gødningsprodukter til landbruget.

Bag anlægget står Stiesdal Fuel Technologies, der har fået hjælp byggeriet af anlægget af virksomheden SmedTek i Brædstrup. Det er også her, det kommer til at køre, og her, hvor der nu skal bygges videre på det.

Anlægget har en kapacitet på 200 kW og kan årligt behandle 500 tons landbrugsaffald, hvilket giver en samlet CO2-reduktion på cirka 600 tons.

Vigtig trædesten

Selv om anlægget er småt, er det et vigtigt led i forberedelserne til det 10 gange større 2 MW SkyClean-anlæg, som Stiesdal Fuel Technologies går i gang med at etablere hos GreenLab i Skive senere på efteråret, oplyser selskabet. 

Europa-parlamentariker Asger Christensens begejstring bunder ikke mindst i hans baggrund som landmand.

"Det her er verdens første storskala-anlæg af denne type, som bare for nogle år siden blev udviklet af forskere på DTU. Det er kun halvandet år siden jeg hørte om det hos Stiesdal", siger Asger Christensen, der bl.a. har arbejdet med metanstrategien og klima i Europa-Parlamentet.

"Det gør mig til optimist på landbrugets vegne. Med denne teknologi bør debatten ikke længere handle om, at vi skal nedsætte landbrugsproduktionen for at nå vores klimamål, men til at handle om, hvordan vi kan nedbringe udledningen", siger han.

oplagrer co2

Pyrolyseteknologien har længe været på agendaen som en af de fremtidsteknologier, der skal hjælpe verden med at nedbringe CO2-udledningen. Det revolutionerende ved den i SkyCleans form er, at den kan tage den CO2, der er i restprodukter som eksempelvis halm, og lagre den i en forkullet form.

Afhængigt af typen af restprodukt, der bruges i processen - eksempelvis gylle - vil kullet også have et næringsindhold, som kan bruges på markerne.

Eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet har anslået, at landbruget kan reducere sin udledning af klimagasser med 50 procent ved hjælp SkyClean-teknologien.

Testanlægget i Brædstrup skal netop bruges til at se nærmere på værdien af resproduktet som eksempelvis gødning, ligesom der også skal arbejdes med, hvordan de gasser, der kommer ud af processen, eksempelvis kan bruges som flybrændstoffer.

Som vindmøllernes vorden

Hovedmanden bag skaleringen af teknologien, Henrik Stiesdal. Han er bl.a. kendt fra vindmøllebranchen, hvor han har været med fra dengang, vindmøllerne blev udviklet i små smedevirksomheder i Vestjylland, til den store industrialisering.

Ligesom dengang er anlægget i Brædstrup en vigtig trædesten.

"Vi ved, at SkyClean både kan levere CO2-reduktion og arbejdspladser, og vi ved, at det haster med at få denne type klimaløsninger på banen, hvis vi skal nå at afværge de værste virkninger af den globale opvarmning. SmedTek har leveret med den nødvendige hastighed, og vi håber at kunne bevare tempoet i de næste skridt mod kommercialisering", siger Henrik Stiesdal.

Stiesdal Fuel Technologies har selv finansieret det nye testanlæg, som indtil videre står hos SmedTek i Brædstrup. Virksomheden finansierer også selv det kommende 2 MW SkyClean-anlæg hos GreenLab, som ventes at koste omkring 20 millioner kroner.

Forberedelsen af SkyClean-teknologien mod egentlig kommercialisering fortsætter i 2022, hvor der etableres endnu et 2 MW pilotanlæg med henblik på yderligere udvikling af processer og yderligere optimering til kommerciel produktion.

Dette anlæg har modtaget en EUDPbevilling på 23 millioner kroner og bygges i samarbejde med Haldor Topsøe, Arla Foods, Ørsted og DTU. Stiesdal Fuel Technologies forventer herefter at kunne påbegynde opførelsen af den første egentlige prototype af et kommercielt 10-20 MW SkyClan-anlæg i efteråret 2022.


Anlægget i Bræstrup ser ikke ud af meget, men er ifølge Stiesdal Fuel Technologies kimen til en grøn revolution.

Faktaboks

Sådan virker SkyClean

  • Kernen i SkyClean er en pyrolyseproces, hvor organisk affald fra land- og skovbrug omdannes til biokul, gas og olie ved opvarmning til en høj temperatur, uden at der er ilt til stede.
  • Tørt plantemateriale indeholder typisk ca. 50% kulstof, som planterne har hentet fra atmosfæren i form af CO2.
  • I pyrolyseprocessen omdannes halvdelen af kulstoffet i affaldet til biokul, mens den anden halvdel bliver til olie og gas. Biokul er et stabilt materiale, som kun nedbrydes meget langsomt, og den halvdel af kulstoffet, der bliver til biokul, er dermed effektivt fjernet fra atmosfæren. Den halvdel af kulstoffet, der ikke bliver til biokul, kommer ud af pyrolyseprocessen som gas og olie.
  • Gassen kan bruges som brændsel i varmeforsyningen og i industrien, og olien kan raffineres til brændstof til transportsektoren – blandt andet til fly.

Kilde: Stieadal Fuel Technologies

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle