Finanstilsynet: Landbrugsejendomme var for højt værdiansat (opdateret)

Finanstilsynet har været på inspektion hos Realkredit Danmark og i en stikprøvekontrol konstateret en for høj værdiansættelse på fire ud af ti konkrete sager.

Finanstilsynet har gennemgået Realkredit Danmarks landbrugsengagement, og fundet, at flere landbrugsejendomme har været værdiansat for højt.

Efter en kontrolinspektion har tilsynet konstateret, at realkreditinstituttet i fire ud af ti konkrete sager har lavet en for højt værdiansættelse af ejendomme. Det skriver Finanstilsynet på sin hjemmeside.

Resultatet kommer efter Finanstilsynet i uge 47 i 2018 og uge 4 i 2019 var på inspektion hos Realkredit Danmark. Undersøgelsen omfattede både instituttets kreditpolitik, politiker i forhold til udlån til landbrugskunder og deres model for værdiansættelse af ejendomme.

Finanstilsynet gennemgik endvidere 46 udlån til kunder med landbrugsejendomme.

Lån og værdiansættelser skal korrigeres

I forhold til ejendomsvurderingerne gennemgik Finanstilsynet en stikprøve af 125 værdiansættelser af landbrugsejendomme. Heraf blev 10 udvalgt til kontrolbesigtigelse.

Tilsynet fandt, at 4 af de udvalgte landbrugsejendomme var for højt værdiansat. Heraf var der ét tilfælde, hvor jordprisen var for høj.

Derfor blev Realkredit Danmark påbudt at: "berigtige de pågældende værdiansættelser i overensstemmelse med Finanstilsynets vurdering, samt at foretage lånenedbringelse, hvor dette er nødvendigt", fremgår det.

Hos Realkreadit Danmark er man kede af man har fejlvurderet de fire ejendomme og vil rette de fire aftaler til:

"Det er vi selvfølgelig kede af, for vi bestræber os altid på at finde en korrekt markedsværdi. Men når tilsynet mener, at vi har vurderet for højt må vi tage det til efterretning og øve os i at gøre det bedre", siger Klaus Kristiansen, direktør i Realkredit Danmark, der uddyber, at det betyder, at man skal være bedre til at finde reference-handler, det vil sige handler med ejendomme med lignende jord, udbytte, bygninger og pris, for at sikre, at man har vurderet grunden korrekt.

Men det kommer ikke til at betyde noget for de fire ejere af de fire jyske ejendommene, der er vurderet for højt:  

"Vi ændrer ikke praksis for vores lån-givning, det er vi heller ikke blevet bedt om. Når Finanstilsynet giver påbud om at nedbringe en værdi på en konkret ejendom, så tilbyder vi et nyt lån – et såkaldt reservefondslån – på enslydende vilkår. Det vil vi også gøre i disse fire tilfælde, så kunderne bliver ikke direkte berørt. Men det er selvfølgelig altid ærgerligt for kunder at få at vide, at deres ejendom måske er mindre værd, end de selv gik og vi troede", forsætter han.

Det er hel normal praksis, at tilsynet leder efter eventuelle fejl og giver påbud hos alle danske realkreditinstitutter. Derfor bliver heller ikke de generelle jordpriser påvirket.

"Der er ikke noget i de ekspemler, som de har fundet, der generelt antyder, at vi skal ændre vores vurderingspraksis. Og der er heller ikke noget, der siger, at vi skal være forsigtige og altid trække ti procent fra. Men vi tager påbuddet til efterretning og øver os på at undgå fejl", siger siger Klaus Kristiansen, direktør i Realkredit Danmark.

Artiklen er opdateret d. 11. juli kl. 09:56 med kommentarer fra Realkredit Danmark.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle