Kommuner ser økonomien som den helt store barriere, når det kommer til frivillige BNBO-aftaler

Formand for KLs miljø- og forsyningsudvalg Birgit S. Hansen (S) erkender, at kommuner og landmænds opfattelse af, hvad ’fuld erstatning’ er, kan være vidt forskellig.

Ved årsskiftet er der kun et år tilbage for landmænd og kommuner at nå til enighed om frivillige aftaler for ophør af brug af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder, også kendt som BNBO. Og der skal fart på, hvis man skal nå i mål. Som det ser ud lige nu, ifølge tal fra Kommunernes Landsforening (KL), findes der foreløbigt 1.896 områder, hvor der en risiko. I dag er der blot tilbudt frivillige aftaler for 63 BNBO. Læg dertil, at kommunernes arbejde med at risikovurdere slet ikke er færdigt endnu, Ifølge KL er man kun 90 procent i mål.

Tager tid og koster

Fra formand for KLs miljø- og forsyningsudvalg, Birgit S. Hansen (S), der til daglig er borgmester i Frederikshavn, lyder det, at arbejdet med at indgå de frivillige aftaler ikke er helt lige til.

"De frivillige aftaler tager tid, og de koster. Og det kan man jo godt forstå. Uanset om man er landmand eller kommune, prioriterer man rent drikkevand, men vi har jo forskellige tilgange til det her", siger hun.

Hun forklarer, at det især er med hensyn til størrelsen på den økonomiske kompensation, at der er udfordringer.

"Det er svært i praksis. Så skal vi op i fart, skal vi have nogle nye værktøjer", siger hun, og foreslår at bruge den drikkevandsfond på 170 mio. kr., der blev aftalt ved den netop indgåede Finanslovsaftale.

Fuld erstatning

I den brede politiske aftale fra januar 2019, hvor de fleste partier på Christiansborg blev enige om, at det skal være slut at bruge pesticider i BNBO, lyder det, at landmænd skal have ’fuld erstatning på markedsvilkår’. I et debatindlæg, som Birgit S. Hansen har skrevet på netmediet Altinget, lyder det, at nogle sager i taksationssystemet er blevet afgjort med meget høje erstatninger. Så høje, at det nærmer sig prisen for ekspropriation af jorden, selv om landmanden i sagerne om drikkevandsbeskyttelse stadig ejer og kan dyrke jorden uden pesticider. Hun stiller i indlægget spørgsmålet, om det nu også er den bedste brug af borgernes penge.

Den sag om BNBO, der er blevet afgjort i taksationssystemet, er sagen fra Egedal Kommune på Sjælland, hvor Overtaksationskommissionen i sommer kom frem til, at lodsejere i et 67 hektar stort BNBO skal have 100.000 kr. pr. hektar i erstatning for ikke længere at bruge pesticider.

Det var det dobbelte af, hvad kommunen oprindeligt havde tilbudt dem i frivillig aftale.

Adspurgt om kommunerne og KL ikke er ved at løbe fra aftalen om, at landmænd skal have fuld erstatning på markedsvilkår, når man problematiserer størrelsen på erstatninger fra Overtaksationskommissionen, lyder det:

"Vi er i kommunerne faktisk ikke meget for at skulle gå ud at ekspropriere. Men når man så skal ekspropriere, er det retssikkerhed. Så Selvfølgelig anerkender vi det, som bliver fastsat i taksationssystemet. Det er et godt system", siger Birgit S. Hansen.

Faktaboks

Sagen om forbud mod at sprøjte i BNBO

  • December 2018: Efter længere tids pres fra især rød blok, melder daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ud (V), at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer.
  • Januar 2019: Som tillæg til pesticidstrategien bliver den daværende VLAK-regering enig med Socialdemokratiet, De Radikale, Dansk Folkeparti og SF om at udfase brugen af sprøjemidler i BNBO frem mod udgangen af 2022. I 2023 skal der indføres nationalt forbud.
  • April 2019: Daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) siger på åbent samråd, at BNBO-aftalen er noget af det, som han har været mest stolt af at lave i dansk politik.
  • December 2019: Miljøminister Lea Wermelin (S) får et bredt flertal i Folketinget bag sig til lov, der pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO inden udgangen af 2022.
  • Oktober 2020: Det undrer miljøminister Lea Wermelin, at kun 54 ud af 95 relevante kommuner er i gang med at risikovurdere
  • Oktober 2021: Endnu engang er miljøminiser Lea Wermelin ude med kritik af kommuner for, at det går alt for langsomt med arbejdet med at risikovurdere BNBO og få indgået frivillige aftaler med landmænd.
  • December 2021: L&F mener, at BNBO-proces bør forlænges, da det bliver umuligt at nå i mål inden udgangen af 2022.

BNBO:

  • Er et område nær drikkevandsboring, hvor man ifølge Miljøstyrelsen skal være særlig opmærksomhed på aktiviteter, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle