LDM: Risiko for at kvælstofudledning øges når kvægundtagelse ophører

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter kalder ophævelsen af kvægundtagelsen ubegribelig og utilstedelig.

Det er politisk fantasi, når Magnus Heunicke tror, at en ophævelse af kvægundtagelsen vil reducere udledningen af kvælstof. 

Sådan lyder det fra formanden for danske mælkeproducenter Kjartan Poulsen i en pressemeddelelse. 

Han kalder miljøminister Magnus Heunickes meddelelse om at kvægundtagelsen ophører, for tyveri ved højlys dag. 

Magnus Heunicke meddelte onsdag eftermiddag, at regeringen har besluttet at undlade at ansøge om en forlængelse af Danmarks kvægundtagelse som har eksisteret siden 2002. 

Men det kan blive et skud i foden, mener man hos producentforeningen. 

- Der er brug for, at vi fokuserer på, hvordan vi kan nedbringe kvælstofudledningen, men brugerne af undtagelsen er underlagt krav og restriktioner, som skal sikre at der ikke sker større udledning fra de op til 230 kg N-gødede arealer end fra andre arealer. Mange mælkeproducenter er tilmeldt ordningen uden at udnytte muligheden op til loftet på 230 kg N, men det betyder, de alligevel skal opfylde ekstra krav og restriktioner fuldt ud, og det betyder, at de må formodes at reducere udledningen mere, end hvad op til ekstra 60 kg N måtte afstedkomme. Dermed er der risiko for at udledningen vil øges, når ordningen og de tilhørende dyrkningsmæssige krav og restriktioner ophæves. Der er altså ingen faglig begrundelse for at undgå en forlængelse, siger Kjartan Poulsen.

- Det er rent hjernespind og politiske fantasier at tro, at en ophævelse vil ændre på kvælstofudledningen, fortsætter han. 

Restriktioner og krav består blandt andet i større arealer med grønne marker på mindst 80 procent og derudover afgrøderestriktioner.

Kjartan Poulsen mener, at det er uhæderligt og ude af enhver proportion at fjerne en 22 år gammel ordning på tre måneder.

Det vil tvinge mange mælkeproducenter ud i en situation. Hvor de hurtigt skal finde op til 35 procent ekstra udbringningsareal, mener han. 

- Det er kontante fakta, at store dele af dansk mælkeproduktion er afhængige af undtagelsen for at drive en rentabel produktion. Dansk mælkeproduktion er allerede så hårdt presset, at kostalde bliver lukket i utide fordi omkostninger til krav, kontroller, gebyrer og udsigt til kommende afgifter og tillige udjævning af ha-præmier får producenter til at give op. Ikke fordi de er dårlige landmænd, men fordi de føler sig mobbet ud af politikere og styrelser, siger han. 

Mælkeformanden påpeger, at brugen af undtagelsen også bliver strammet i andre lande, men ikke med så kort varsel og ikke på så løst eller slet intet grundlag ud over simpel og fjendsk landbrugspolitik.

Ifølge Kjartan Poulsen har LDM har flere gange forhørt sig, hvordan det står til med en forlængelse uden at kunne få svar på spørgsmålet. 

- Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har hidtil haft en tillid til at regeringen ikke grundlæggende har til hensigt at skade dansk landbrug. Den tillid er brudt fuldstændigt, og det brud må vi og L&F tage med i overvejelserne af ”velvillighed” omkring de igangværende CO2-forhandlinger, siger Kjartan Poulsen

 

Emneord

Fremhævet

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle