L&F-direktør rasende: Nye krav til svinetransporter bliver dyrt for hele branchen

Nye krav fra Fødevarestyrelsen til højden i lastbiler kommer til at ramme både slagtesvineproduktionen og smågriseeksporten hårdt, lyder det fra L&F-direktør.

Onsdag sendte Fødevarestyrelsen en ny bekendtgørelse i høring, hvor styrelsen lægger op til en ændring af de nuværende indvendige højdekrav i lastbiler, der transporterer svin.

Kravene bliver ændret, så højden skal være 68 og 70 cm for henholdsvis 26 og 30 kgs svin, hvilket kommer til at ramme branchen hårdt, lyder det fra Christian Fink, sektordirektør for svineproduktion i Landbrug & Fødevarer.

"Det får rigtig store konsekvenser, fordi danske biler, der har fire eller fem dæk, er bygget med faste dæk, så det kan man ikke bare lige ændre på. Dermed får vi reduceret kapaciteten af biler med 20-25 pct.", siger direktøren, der er rasende over kravet, som er sat til at træde i kraft 1. juli i år:

"Man sænker kapaciteten betragteligt med to måneders varsel. Det er simpelthen ikke rimeligt!".

koster millioner for slagtesvin

Landbrug & Fødevarer har regnet på, hvad ændringen vil give branchen i meromkostninger pga. øgede udgifter til transport.

For slagtesvinebranchen regner man med en meromkostning på 3-4 kr. pr. grise, hvilket giver 12-16 mio. kr. for hele branchen.

"Det betyder så, at vores konkurrenceevne forværres, og der kommer færre grise til opdræt i Danmark. Det skubbe til hele den indsats, vi har arbejdet med for at undgå at tabe arbejdspladser og eksport", siger en frustreret Christian Fink.

endnu dyrere for smågriseeksport

Ifølge Christian Fink er lastbiler, der kører smågrise ud af landet, som regel med fire eller fem dæk, og dermed bliver især smågriseeksporten ramt hårdt.

Nemlig med omkring 50-75 mio. kr. ifølge Landbrug & Fødevarer.

"Jeg er sikker på, at man kommer til reagere ved at omlæsse smågrise syd for grænsen, og derfor giver slet ingen mening, at Danmark går enegang på det her område", siger direktøren.

Nogen vil nok sige, at det her lugter af, at man gerne vil ramme smågriseeksporten - er du enig i den mistanke?

"Man kan i hvert fald sige, at det kommer til at lykkedes. Man rammer bare også slagtesvineproduktionen", siger Christian Fink.

svagt fagligt grundlag

Den faglige begrundelse for at ændre højdekravene er ifølge Christian Fink baseret på en rapport fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, men direktøren mener, at den er forældet.

"Rapporten er snart 20 år gammel, og der er sket meget både med bilerne og udannelsen af chaufførerne siden dag. Derfor mener jeg også, at man bør opdatere det den viden i tæt dialog med erhvervet", siger Christian Fink og tilføjer:

"Den her beslutning er taget på et tyndt fagligt grundlag og giver nogle store økonomiske konsekvenser, som man ikke har regnet på".

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle