L&F tager kraftigt afstand fra afgifter på kulstofrige lavbundsjorde

Landbrug & Fødevarer er på linje med Klimarådet på flere punkter, men man tager kraftigt afstand fra at afgiftspålægge kulstofrige lavbundsjorde

"Vi er helt enige med Klimarådet i, at udtagningen af lavbundsjorde udgør et væsentligt bidrag til 70 pct.-målet i 2030. Det er et klimaredskab, der kan anvendes her og nu, så det er bare med at komme i gang!", siger Niels Peter Nørring, klimadirektør, Landbrug & Fødevarer. 

Han reagerer på Klimarådets statusrapport 2021, der konkluderer, at der mangler en betydelig klimaindsats i landbruget, og det kan blive nødvendigt med nye tiltag, hvis de potentielle reduktioner skal indfries.

"Klimarådet foreslår en styrket satsning på fangst og lagring af CO2, og her er vi også helt på samme linje. Vi ved allerede, at pyrolyse-teknologien kan halvere landbrugets klimaaftryk, og at biokul tilmed udgør en gevinst for miljøet. Klimarådets rapport indeholder dog også væsentlige knaster som for eksempel en afgift på landbrugets biologiske processer. Det er afgørende, at en grøn skattereform tager hensyn til særligt konkurrenceudsatte erhverv med høj risiko for kulstoflækage, og her vil en afgift på f.eks. 1.500 kr. pr. ton CO2e, som Klimarådet foreslår, umuliggøre den danske landbrugsproduktion, som den er i dag. Den grønne omstilling skal udvikle – ikke afvikle landbruget", siger Niels Peter Nørring.

Landbrug & Fødevarer tager dog kraftigt afstand fra at afgiftspålægge kulstofrige lavbundsjorde, hvilket vil sætte ikke alene landmandens økonomi men hele råvaregrundlaget og beskæftigelsen i sektoren og i yderområderne over styr.

"På kort sigt foreslår Klimarådet et auktionsbaseret tilskud til udtagning af lavbundsjorde, der så skal erstattes af afgiften på sigt. Et auktionsbaseret tilskud vil både være enormt kompliceret i praksis, hvis f.eks. flere landmænd deler ejerskabet af et lavbundsområde, og det vil kræve meget mere nuanceret data om udledninger fra lavbundsjorde, som vi ikke har i dag", siger han og fortsætter: 

"Brug de virkemidler man ved der virker, som jordfordeling, hvor landmanden kan få mere dyrkningssikker jord i bytte for lavbundsarealer, er et velafprøvet virkemiddel. Udtagning baseret på jordfordeling og frivillige aftaler giver de bedste muligheder for at realisere naturgevinster, fx ved at mindre naturarealer bindes sammen. Ligesom der er behov for opsøgende ”udtagningskonsulenter” til at drive proces, så man får alle enderne i forhold til klima, miljø og natur bundet sammen".

Hos L&F mener, at det må være sådan, at hvis et stykke jord skal beslaglægges – f.eks. ved udtagning af lavbundsjorde - så skal der tilbydes en rimelig kompensation for det stykke jord.

"Sådan fungerer det jo også, når vi f.eks. bygger nye motorveje og opstiller vindmøller, der overlapper folks jord", siger klimadirektøren.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle