L&F: Vi har ikke set frugten af kvælstofindsatsen endnu

Kvælstofudledningen vil falde, når først de kollektive indsatser for alvor kommer op i gear, forklarer viceområdedirektør i L&F efter offentliggørelsen af sidste års kvælstofudledning.

Hos Landbrug & Fødevarer ser man ikke lige så dystert på sidste års tal for kvælstofudledningen, som man gør hos miljøminister Lea Wermelin

Det fortæller Anders Panum Jensen, viceområdedirektør for vand og miljø i L&F, der hæfter sig ved udledningen er faldet fra 60.000 ton til 58.000 ton ifølge Novana-rapporten, som Aarhus Universitet netop har udgivet.

"Først og fremmest er det glædeligt, at vi ser et fald, for det er en opmuntring til de indsatser, landmændene laver ude i landet. Men derudover giver det ikke meget mening at se på tallene fra år til år, de skal ses over en længere periode", siger han.

"vi har meget til gode"

For det er først over en længere periode, at de kollektive indsatser slår igennem og sænker kvælstofudledningen, påpeger Anders Panum Jensen.

For eksempel er de første minivådområder først lige ved være færdige, efter ordningen kom op at køre i 2018 og desuden har været præget af IT-problemer.

"Der er meget på vej, som vi ikke har set effekterne af endnu, så på den måde har vi meget til gode forude", siger han.

skræmmekampagner var falske

Fra flere sider bliver de nye tal for udledningen af kvælstof og Landbrugspakken kritiseret, men Anders Panum Jensen afviser kritikken.

"Når man ser tallene over flere år, så kan vi se, at de skræmmekampagner, som blev søsat af modstanderne af Landbrugspakken har vist sig at være falske. Det blev forudset, at vi ville se en kæmpe stigning i udledningen af kvælstof, når man fik lov at gøde optimalt, men det har vi ikke set skyggen af", siger Anders Panum Jensen.

Miljøministeren har nu varslet en "markant styrket indsats næste år" for at tage fat på "den kvælstofregning, som tidligere regering har efterladt med Landbrugspakken".

statsministeren ønsker stærkt landbrug

Hvor bekymret skal landmændene være for, at Landbrugspakken bliver ændret, og vi måske endda kommer til at se normreduktioner?

"Jeg hæfter mig ved, at vi har en statsminister, der for nyligt sagde meget klart, at hun ønsker et stærkt landbrug. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at de ville gøre noget så dumt som f.eks. at gennemføre tvungne normreduktioner", siger Anders Panum Jensen.

Er der blevet gjort nok for at sænke udledningen?

"Der er meget fokus på at reducere kvælstof, både politisk og hos os i landbruget. Landmændene har været meget aktive i at bidrage med frivillige efterafgrøder, skovrejsning, vådområder osv., men der skal selvfølgelig fortsat være skarpt fokus for at få det til at lykkedes".

For nyligt valgte regeringen at fremrykke reduktionsmålet for den målrettede regulering. Frygter du mere i den retning?

"Det hverken tror eller håber jeg, at vi kommer til, for jeg kan ikke se faglige grundlag for at gøre det. Vi vil gerne være en medspiller, men det er vi ikke, når regeringen ændrer rammevilkårerne på den måde fra den ene dag til den anden", siger Anders Panum Jensen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle