Listen over potentielle virkemidler er lang

Ny rapport fra Aarhus Universitet indeholder en lang liste over potentielle klimavirkemidler, der bare ikke er med på listen, fordi de ikke er undersøgt nærmere endnu.

Det nye virkemiddelkatalog fra Aarhus Universitet – ’Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget’ – indeholder en lang liste over yderligere teknologiske muligheder, som forskere fra Aarhus Universitet i de kommende år kan kaste sig over og undersøge nærmere, eksempelvis når kataloget skal opdateres.

De virkemidler, der er undersøgt detaljeret i den rapport, der netop er udgivet, var alle på en mere simpel liste over virkemidler i 2020.

Men rapportens slutkapital indeholder også en såkaldt bobler-liste - en lang liste over potentielle virkemidler til reduktion af drivhusgasudledninger i landbruget, men hvor der på nuværende tidspunkt bare ikke er en tilstrækkelig grad af dokumentation for effekten.

Og selv om listen kun er en idéliste, åbenbarer den, at der i hvert fald på idéplan er gemmer sig mange muligheder og alternativer til en simpel reduktion af husdyrproduktionen i Danmark.

Et væld af muligheder

Inden for kategorien husdyrproduktion er det eksempelvis muligt at se på avl af malkekøer med reduceret tab af metan, kulstofbinding i jorden ved græsning med naturkvæg og effekten af et ændret forhold mellem grovfoder og kraftfoder.

Inden for feltet husdyrgødning kan der ses nærmere på blandt anet effekten af daglig udslusning af gylle med linespil, alternative gyllekummer og plasmabehandling af husdyrgødning.

Effekterne inden for kategorien afgrødeproduktion kan oplyses nærmere ved at se på designergødning, effekten af skift mellem afgrødetyper samt valg og forædling af proteinafgrødekilder og- sorter til plantebaseret fødevareproduktion.

Og inden for arealanvendelse kan der arbejdes med skovlandbrug, udtagning af kulstofrig jord, øget kulstoflagring i jorden og flerårige afgrøder.

Det er dog usikkert, hvor mange nye initiativer, der skal med på listen til næste år. Det vil blive afgjort, før arbejdet med opdateringen af klimarapporten igangsæt- tes.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle