Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter med sprøjte- og præcisionsteknologi

Øget brug af droner, robotter, machine learning og andre teknologier, der kan medvirke til at præcisere udbringningen af pesticider? Miljøstyrelsen leder i øjeblikket efter gode idéer til nye projekter de skal støtte.

Der er nu gået godt et år siden Miljøstyrelsen skød 'Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi' i gang, hvor to fokusgrupper foreslog en række projektideer inden for teknologier, der kan medvirke til at præcisere udbringningen af pesticider og reducere pesticidforbruget.

På den baggrund har Miljøstyrelsen i 2018 finansieret 16 projekter om præcisionsteknologier, og i foråret 2019 er en række nye projekter igangsat.

I forlængelse heraf vil Miljøstyrelsen gerne invitere alle interesserede parter til igen at diskutere hvordan vi i de kommende år kan etablere samarbejder mellem bl.a. virksomheder, forskere, udviklere, rådgivere og jordbrugere.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Formålet med sådanne samarbejder er at komme videre med udvikling, afprøvning og anvendelse af de teknologier, der inden for en kort årrække kan skabe store forandringer i måden at bekæmpe ukrudt, sygdomme og skadedyr på - og samtidig give mulighed for besparelser i anvendelsen af pesticider.

Dette kan blandt andet omfatte monitering af sprøjtebehov, intelligente udbringningsteknikker og avanceret mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

Møderne finder sted den 3. og 7. oktober i Horsens og Odense.

Miljøstyrelsen forventer at medfinansiere en række projekter om præcisionssprøjtning i årene 2020, 2021 og 2022. Der er afsat omkring 2 millioner kroner årligt i perioden, og på baggrund af inspiration fra idémøderne forventes en række projekter at blive udbudt ultimo 2019.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle