Minkavlere: Nye fosforregler er slet, slet ikke i orden

Landbrug & Fødevarer har ikke været til megen hjælp for minkavlene i fosforsagen, mener Tage Pedersen.

Minkavlere og fjerkræavlere har en særlig udfordring i forhold til den nye fosforregulering, fordi der er et relativt højt indhold af fosfor i minkgødning. Fastsættelse af et fosforkrav på linje med mælke- og svineproducenter, hvor P-N balance opnås ved cirka 170 kg N pr. hektar, kræver derfor et betydeligt større udbringningsareal eller andre fordyrende foranstaltninger.

»For minkgårde, der ligger i de særlige ikke-robuste områder, er der tale om en forøgelse af arealkravet med hele 27 procent - og med effekt allerede om få måneder, nemlig fra 1. august 2018. Knap en fjerdedel af de danske minkgårde ligger i disse særlige områder. Og for bedrifter uden for de ikke-robuste områder vil mink og fjerkræ tilmed ét år tidligere end de øvrige husdyrgrene opleve skærpede krav, nemlig i 2019, mens øvrige dyr først skærpes i 2020«, forklarede Tage Pedersen på minkavlernes generalforsamling forleden.

»Vi er nu i den situation, at der er minkbesætninger, der lynsnart får behov for at øge udbringningsarealet med 27 prodent, hvilket må anses som ganske betydeligt bebyrdende, når man tager i betragtning:

a) at de eksakte ikke-robuste områder endnu ikke er endeligt kortlagt og først bliver det måske lige før sommer,

b) at der så kun er få uger frem mod ikrafttræden i august 2018,

c) at minkavlere nu ikke længere frem mod fristen kan justere besætningsstørrelsen uden værditab eller aflivning til destruktion, og

d) at der i de pågældende områder må forventes særlig hård konkurrence om yderligere udbringningsarealer, da øvrige husdyrhold også samtidig får behov for samme eller yderligere areal. I visse typer fjerkræbesætninger vil kravet til areal endda blive forøget med betydeligt mere end 27 procent«.

Tage Pedersen glædede sig over, at minkavlerne i fosforspørgsmålet hele tiden er blevet mødt med meget stor forståelse og aktiv opbakning fra relevante politikere i både Socialdemokratiet, DF og regeringspartierne.

»Det vil jeg gerne her kvittere og sige tak for. Vi vil kæmpe videre i denne sag, så vi har også brug for jeres hjælp lidt endnu«, sagde han.

»Jeg må også være ærlig og sige, at vi til tider har følt os knap så godt hjulpet af Landbrug & Fødevarer i fosforsagen. Der er mange interesser, der skal varetages, det ved jeg godt. Og dyr over knæhøjde fylder selvsagt meget i L&F. Men hvis vores fælles organisation skal være til noget, må vi kunne forvente en rimelig grad af forståelse og solidaritet i en sag som fosforsagen«, sagde Tage Pedersen.

»Og med denne løftede pegefinger vil jeg gerne erindre om den opfordring til en ordentlig organisatorisk reform af landbruget, som jeg fremsatte fra denne talerstol sidste år. Det var provokerende, men det blev faktisk overraskende godt modtaget rigtig mange steder i det øvrige landbrug«.

»Nu er der jo så gået et år, og er der sket noget? Nej, det er der ikke«, sagde han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle