Ny affaldsaftale sætter mål for genbrug af plast i landbruget

Ny affaldsaftale sætter krav til landbrugets genanvendelse af plast, hvilket ærgrer L&F.

Tirsdag forhandlede regeringen en aftale på plads for affaldssektoren, som betyder, at danskerne skal sortere 10 forskellige slags affald.

I aftalen er der et par punkter, der berører landbruget og fødevaresektoren. Blandt skal drikke- og fødevarekartoner, f.eks. mælkekartoner, sorteres for sig.

Noget, der glæder klimadirektør i Landbrug & Fødevarer Niels Peter Nørring:

"Det er en stor sejr for os, at aftalen indeholder genanvendelse af fødevarekartoner. Det har været en kamp og et ønske fra vores erhverv, og det er allerede praksis i de fleste EU-lande", siger han og fortsætter:

"Vi er også glade for, at det obligatoriske om udsortering af madaffald vil sikre større mængder til biogasproduktion".

Landbrugsplast

Til gengæld sætter aftalen konkrete mål for, hvor meget plast landbruget skal sortere frem over.

Målet lyder på 50 pct. af plasten, der skal sorteres til genanvendelse i 2025 og 80 pct. i 2030.

Det falder i knap så god jord, da Niels Peter Nørring mener, at det faglige grundlag mangler.

"Vi ryster på hovedet over, at man inkluderer bindende mål for landbrugsplast uden forudgående dialog og et fagligt grundlag. Miljø- og Fødevareministeriet har udskudt det lovede samarbejde med begrundelsen, at de mangler tid. Men det klinger hult hos et erhverv, der har banket på deres dør i halvandet år for at få gang i lige netop genanvendelsen af landbrugsplast", siger han.

Faktaboks

Affaldssortering - hvad skal der ske?

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en ny aftale om en klimaneutral affaldssektor i 2030. Derfor skal langt mere genanvendes og mindre brændes.

Danskerne skal sortere affald på samme måde i hjemmet og arbejdet, uanset hvilken kommune de bor i. 

Det betyder, at der skal sorteres 10 typer affald i alle husstande. Men der vil maksimalt være fire affaldsspande, står der i aftaleteksten.

Kravet om sortering skal gælde fra 1. juli 2021. Tekstil-affald dog fra 2022.

Her er de ti typer:

  • Madaffald
  • Farligt affald
  • Glas
  • Mad- og drikkekartoner
  • Restaffald
  • Metal
  • Pap
  • Papir
  • Plast
  • Tekstiler 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle