Ny status viser meget lille fremgang i kvælstofprojekter

Der er nu meget tæt på at være søgt om tilskud til kollektive virkemidler, der skal reducere udledninger af kvælstof fra landbrugsarealet til vandmiljøet for 1.500 tons, hvilket er et centralt mål i landbrugsaftalen fra sidste år. Få af projekterne er dog endnu realiseret.

Den nye status over fremdriften i de kollektive virkemidler viser, at der pr. oktober 2022 er søgt om tilskud til kvælstofvådområder, minivådområder, lavbundsprojekter og skovrejsning, der kan reducere de årlige udledninger af kvælstof med 1.410 ton.

Dermed er man tæt på et centralt mål i Landbrugsaftalen fra 2021, der hedder 1.500 ton for de kollektive virkemidler. Her blev der aftalt en såkaldt miljøgaranti, som netop har til formål, at sikre, at der bliver leveret mindst 1.500 tons kvælstofreduktioner via frivillige kollektive virkemidler. 

Bliver der ikke nået 1.500 tons, så skal der indføres regulering mod kompensation, som sikrer, at landbruget reducerer sine udledninger. Omvendt kan en større kollektiv indsats reducere eller helt fjerne den supplerende regulering på 3.000 tons.

Det er forbindelse med politikernes genbesøg af landbrugsaftalen senest i 2024, at det skal besluttes, hvordan man når målene, når det kommer til kvælstofreduktioner.

Få er realiseret

Her kommer politikerne blandt også til at skulle forholde sig til, at det stadigvæk kun er få af projekterne, som der er søgt tilskud til, som rent faktisk endnu er blevet til noget i den virkelige verden.

I den nye status fremgår det, at af de 1.410 tons kvælstofreduktioner, som der er søgt tilskud til, er det kun 130 tons, der stammer fra afsluttede projekter, mens 1.133 tons er fra godkendte, men endnu ikke gennemførte projekter. Yderligere 147 tons kommer fra projekter, der kun er ansøgt om, men på tidspunkt for opgørelsen endnu ikke godkendt.

- Projekterne er komplekse, og der går typisk en årrække til projekterne er fuldt gennemført. Derfor er hovedparten af den forventede kvælstofreduktion endnu ikke realiseret, lyder det fra Miljøstyrelsen i en nyhed.

Opgørelserne over fremdriften bliver lavet halvårligt. Ved seneste opgørelse som dækker over maj 2022, der var der søgt om tilskud til projekter, der samlet kan reducere udledningerne med 1.323 tons, så der er tale om en meget lille fremgang i den nyeste opgørelse. Dengang var 93 tons fra projekter, der var afsluttet.

Oprindeligt var det målet, at kollektive virkemidler skulle reducere de årlige kvælstofudledninger med 2.450 tons, men det mål blev ændret i 2020, da fremdriften var for langsom.

De forskellige ordninger for de kollektive virkemidler er gennem årene løbet ind i et hav udfordringer med alt fra usikkerhed til kompensation til langsom sagsbehandling hos myndighederne.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle