Ny undersøgelse: Bundtrawl påvirker ålegræsset og dermed havmiljøet

Ikke bare kvælstof fra landbruget påvirker havmiljøets tilstand - det gør også fiskeri med bundredskaber, viser ny undersøgelse.

Det er især udledning af kvælstof og fosfor, der bliver fokuseret på, når man skal finde årsager til havmiljøets tilstand - og det har stor betydning for landbruget, der står for en god portion af netop den udledning.

Men nu viser det sig, at også fiskeri med bundredskaber som bundtrawl og muslingeskrabere påvirker ålegræsset, der er en vigtig indikator for god økologisk tilstand i vandmiljøet.

Sådan lyder en konklusion, som forskere fra DTU Aqua og DCE fra Aarhus Universitet er kommet med i en bestillingsopgave for Miljøstyrelsen.

"Undersøgelsen finder, at fiskeriet kan forhindre, at ålegræs breder sig ud på de vanddybder, som kendetegner god økologisk tilstand", lyder det i en nyhed fra Miljøstyrelsen.

tre steder er særligt hårdt påvirket

Undersøgelsen har i alt undersøgt 10 såkaldte presfaktorer, hvor fiskeri var en af dem.

Andre faktorer som klapning, stenfiskeri og råstofindvinding er også blevet undersøgt, og selvom de har en kraftig påvirkning på miljøet der, hvor det sker, så går det kun i begrænset omfang ud over omgivelserne, lyder det fra forskerne.

Der er tre vandområder, hvor over halvdelen af arealet er påvirket af fiskeri. Det drejer sig om Vesterhavet Syd (93 pct), Vesterhavet Nord (60 pct) og Skagerrak (59 pct). 


Kort: Miljøstyrelsen

Faktaboks

Andet end kvælstof

I både første og anden generation af vandplanerne er det især kvælstof, der er i fokus som den presfaktor, der har størst betydning for vandmiljøets tilstand.

I 2019 fastslog en international evaluering af den danske vandplanlægning, at det også er vigtigt at inddrage andre presfaktorer end næringsstoffer i de overordnede vurderinger af, hvordan man etablerer god økologisk tilstand i kystvandene.

Miljøstyrelsen har derfor bedt DTU og Aarhus Universitet undersøge 10 presfaktorer. Det drejer sig om råstofindvinding, klapning og graveaktiviteter, stenfiskeri, fysiske konstruktioner, fiskeri, skibstrafik, plastik, miljøfarlige stoffer, invasive arter og sedimentændringer.

Kilde: Miljøstyrelsen

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle