Povl Fritzner: Stop fordømmende snak

Drop kritikken af de fire foreninger og hold fokus på landbrugets udfordringer, lyder opfordringen fra Povl Fritzner, formand for Østlige Øers Landboforeninger. "Der er milliarder på spil for dansk landbrug".

Nu må udskamningen af fire landboformænd, som har taget skridt til en juridisk forundersøgelse af vandplanerne, ophøre, lyder opfordringen fra Povl Fritzner, formand for Østlige Øers Landboforeninger.

”Jeg synes, de fire foreninger har fået en hård behandling. Det er der ingen grund til i en situation, hvor vi alle sammen ved, der er milliarder på spil for landbruget med en lovmaskine, der kører for fuld udblæsning - styret af grønne tanker uden hensyn til fagligheden”.

Efterafgrøder

Povl Fritzner hentyder især til efterafgrødekravene, forbuddet mod at gødske §3-græsmarkerne og de øgede krav til udnyttelse af husdyrgødningen.

Når det gælder efterafgrødekravene er det tiltag, som på de bedre, drænede jorde giver et tab på mellem 1.000 og  1.500 kr. pr. hektar,  og indirekte et kapitaldræn på mellem 30.000 og 40.000 kr. pr. hektar, siger Povl Fritzner.

Personligt hilser han derfor de fire foreningers juridiske skridt velkommen.

”De fire foreninger gør det for landmændenes skyld. Et initiativ,  som alle sider af landbruget uanset 'hat' burde kunne stå sammen om”.

Kommunikation halter

De fire formænd fra LandboSyd, KHL, Sønderjysk Landboforening og Centrovice er især blevet bebrejdet, at de ikke tog den almindelige kommandovej og rejste sagen i primærbestyrelsen, inden de skred til handling.

Men hverken primærbestyrelsen eller lokalformændene har haft anledning til at tro andet, end at L&Fs eget juridiske spor mht til efterafgrøder var lagt ned, efter at advokat Håkun Djurhuus havde givet udtryk for, at sagen ikke kan vindes ved domstolene, mener Povl Fritzner.

Hvis den opfattelse er forkert, er det ikke blevet kommunikeret klart ud. Hverken til primærbestyrelsen eller til lokalformændene, siger Povl Fritzner, der selv er medlem af primærbestyrelsen på 30. år.

Derfor burde det ikke komme som en overraskelse, at der er nogle medlemmer og foreninger, der ønsker at afprøve juraen, i og med det ikke er lykkedes at få løst udfordringerne af politisk vej.

”Det har foreningerne i de hårdest ramte områder talt om i de sidste tre-fire år”.

Behov for ny struktur

Forvirringen om status for det juridiske arbejde i regi af L&F, viser med al tydelighed, at der er behov for en ny organisering af Landbrug & Fødevarer, fortsætter ØØL- formanden.

”Den senere tid understreger på det kraftigste, hvad jeg tidligere har sagt: At der er behov for en ny organisationsstruktur på primærsiden. En struktur, hvor L&F kommunikerer stærkere og tættere sammen, så budskaberne kommer ud til de respektive folkevalgte i alle led”.

”Hvis landsformændene havde været tættere på primærbestyrelsen, og primærbestyrelsen tættere på formandskabet, havde forvirringen været mindre”.

Både det juridiske spor og evaluering af primærsidens organisering er på dagsordenen, når Landbrug & Fødevarers 41 lokalformænd mandag 29. juni mødes på Hotel Horisont i Århus til et daglangt landsformandsmøde.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle