Rekordernes år sender DanPiglets 8200 søer i rødt

Første halvdel af år 2020 gav det grovvareejede smågriseselskab rekordresultater. Men andet halvdel pressede det hele i minus.

DanPiglet må indkassere endnu et år med underskud.

Det viser regnskabet for selskabet, der er ejet af Danish Agro og DLG i fællesskab. Selskabet, der tidligere var kendt som DPL Invest og i en årrække kostede de to grovvareselskaber store millioneløb i samlede tab, har dog de senere år flere år haft sorte tal på bundlinjen.

Sådan endte 2020 dog ikke. Hvor 2019-resultaterne lød på et overskud efter skat på 11,5 mio. kr., endte 2020-bundlinjen med et minus på 5,5 mio. kr.

Selskabet producerer årligt over en kvart million smågrise og begrunder underskuddet med det helt særlige 2020, der blev flækket i to vidt forskellige halvdele. Først det halve år med rekordhøje priser - og en ifølge DanPiglet rekordhøj indtjening for de syv produktionsenheder.

Men så fulgte, som alle i landbruget ved, andet halvårs voldsomme prisnedtur, med både coronapandemiens følger og også den tyske ASF.

Derfor røg året samlet set i minus.

Selskabet oplyser ikke omsætningen for de syv produktionsenheder samlet. Den egentlige forretning ligger da også i datterselskaberne, men denne konsolideres ikke op i en samlet omsætning for moderselskabet. I stedet oplyses der kun en bruttofortjeneste.

Skal sanere for PRRS - og har bygget ny farestald

En af DanPiglets produktionsenheder blev i oktober 2019 ramt af PRRS og det har siden døjet med en del produktionsmæssige følger.

"En egentlig sanering forventes at kunne opstartes i slutningen af 2021, når smittespredningen er faldet til ro i besætningens nærområde", skriver selskabet, der også bemærker, at der bygges nyt.

"I løbet af 2020 har DanPiglet afsluttet et større byggeprojekt på produktionsanlægget Amstrup omfattende en ny farestald samt nye velfærds- og foderfaciliteter. Samtidig er indslusnings- og velfærdsrum på hovedparten af gruppens øvrige anlæg blevet renoveret og ombygget som en del af et øget fokus på en effektiv smittebeskyttelse", lyder det.

DanPiglet har i gennem længere tid været sat til salg af de to grovvarekoncerner. Prisen er ikke oplyst for den enorme smågriseproduktion, idet hele koncernen ligger som skuffesalg.

Imens fortsættes arbejdet med at forbedre produktionen, melder regnskabet:

"Den gennemsnitlige produktivitet i gruppens svineproduktion har i 2020 udviklet sig positivt efter nogle år med stagnerende resultater. Dette har fortrinsvis vist sig gennem et reduceret foderforbrug samt en øget andel af 30-kg’s smågrise, der kan sælges som premium-produkter", lyder det i ledelsesberetningen, der også fortæller, at der kom 278.140 smågrise ud af de 8.616 årssøer.

Det svarer til en effektivitet på 32,3 grise per årsso og er en fremgang fra året før på 2 procent.

Fodereffektiviteten har i 2020 udviklet sig positivt for gruppens smågrise, der har nået en uændret salgsvægt ved brug af 1,1 FE mindre pr. smågris.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle