Svineproducent tester nyt fodermiddel: Det er virkelig win-win
Blog fra svinebedriften: Hos Hans Erik Jørgensen er et forsøg med afskallet havre som erstatning for soja til diegivende søer i faremarken faldet godt ud. Søerne og pattegrisene trives fint, skallerne gør god gavn hos slagtesvinene - og så kan Hans Erik Jørgensen skære ned for indkøb af importeret soja.

Af Hans Erik Jørgensen, økologisk svineproducent - fortalt til Stig Bundgaard

De seneste to måneder har jeg givet afskallet havre til de diegivende søer i faremarken, som vi typisk har 80-100 stykker af.

Jeg har erstattet halvdelen af sojaen i foderet med afskallet havre, svarende til at søerne får 12 kg afskallet havre pr. 100 kg foder.

Skallerne anvendes som foderstrøelse til slagtesvinene i min Nyborg-husestald, og det gør det meget nemmere at holde stierne rene. På den måde er det jo virkelig en win-win situation.

Forsøg i samarbejde med Seges

Det er et forsøg, jeg laver i samarbejde med Seges, og målet er, at vi skal bruge mere danskdyrket protein i stedet for importeret soja.

Jeg mener, at havre er en overset foderafgrøde til økologiske grise, for den har jo også de rigtige aminosyrer.

Forsøget fortsætter frem til og med juni måned. Målet er, at jeg på sigt skal erstatte den anden halvdel af sojaen med græsprotein.

Det er gået godt med den afskallede havre i de to måneder, forsøget har varet til nu. De diegivende søer har klaret sig fint på den nye foderblanding. Man kunne måske ellers godt frygte, at fx mælkeproduktionen og fravænningvægten ville falde, men det har ikke været tilfældet.

Jeg er ret sikker på, at den afskallede havre er et billigere fodermiddel end soja, selv om jeg ikke har konkrete tal på det.

Firma afskaller

Den havre, jeg bruger til forsøget, er indkøbt og afskallet til lejligheden, men det er jo meningen, at vi skal bruge vores hjemmeavlede havre til søerne fremover.

Der er et firma, som kører rundt til bedrifterne med blandt andet en afskalningsmaskine, og de skal så komme forbi med måneders mellemrum og afskalle min havre.

Det er en udfordring at finde plads til at opbevare havre og skaller. Men når det er et så godt og billigt et fodermiddel, finder man jo altid en løsning.

 

Faktaboks

Hans Erik Jørgensen

  • Driver Risbjerg landbrug på Fyn med sin kone Kirsten. Blogger til Svin Plus
  • 300 søer. Produktion af 6.000 slagtesvin årligt, heraf 500-1.000 græsgrise, dvs. at de går udenfor hele deres liv. Leverer til Friland.
  • Grisene rotationskrydses med tre racer, L - Y - Duroc
  • Hjemmeblander al foder
  • Seks medarbejdere, inklusive Hans Erik Jørgensen og hans kone Kirsten, plus weekendhjælp
  • 375 hektar, heraf er 250 ejet. Svineproduktionen fylder 25 hektar.
  • Markplan 2019: Frøgræs, sukkerroer, havre, vinterhvede, vårrug, vinterrug, vårbyg, lupin, ærter, hestebønner, hamp, kløvergræs plus efterafgrøder.    
  • Principper og mål for produktionen: Så høj selvforsyning med foder som muligt, egen produktion af protein, klimaneutral bedrift med husdyr, økonomien skal være i orden, max. 14 levendefødte pr. kuld, trivsel og biodiversitet

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle