Tænketank: Mere biogas hjælper Danmark på vej mod klimaneutralitet

Danmark bør satse på at udbygge biogasproduktionen, så målet om et 100 procent grønt gasnet nås hurtigst muligt. Biogassen er nemlig en vigtig brik for at sikre et klimaneutral Danmark, fremgår det af en ny rapport fra tænketanken Axcelfuture.

En udbygning af den danske biogasproduktion vil have stor betydning for den grønne omstilling og de danske klimamålsætninger.

Det fastslår tænketanken Axcelfuture i en ny rapport.

Biogassen vil ifølge tænketanken kunne erstatte fossil naturgas og reducere udledningerne, især i industrien og i den tunge transport. Endelig kan den nedbringe udledningerne fra landbruget ved at inddæmme udledningen af metan.

Dermed går tænketanken Axcelfuture i rette med Klimarådet, der ganske vist mener, at biogas er et 100 procents bæredygtigt brændstof, men som for nylig også slog fast, at biogassen risikerer at 'fastlåse den animalske produktion' til skade for klimaet, fordi landmanden kan tjene penge på at sælge gylle med videre til biogasanlæggene.

- Det er rigtigt, at landmændene tjener penge på at levere gylle med videre til biogasanlæggene – men de penge, landmændene tjener, kan finansiere anlæg, hvor gyllen fjernes hurtigere fra staldene med en reduceret klimabelastning til følge. Samtidig fortrænges fossil energi både i industrien og transportsektoren, lyder modsvaret fra Axcelfuture i en pressemeddelse om den nye rapport.

- Der er herudover væsentlige gyllemængder, der i dag ikke udnyttes – lige som det er muligt at producere biogas på halm, hvis blot man vil acceptere en fremstillingspris, der er lidt højere, lyder det.

Rigelige med biomasse

Rapporten fra Axcelfuture slår desuden fast, at Danmark har mere end rigeligt med bæredygtige bioressourcer i form af rest- og affaldsprodukter til at dække udbygningen af den danske biogasproduktion og de danske behov på tværs af alle sektorer for biogas.

I dag udgør den danske biogasproduktion cirka 40 procent af det samlede danske gasforbrug og cirka fem procent af det samlede danske energiforbrug.

Når gasforbruget til boligopvarmning samtidig falder, fordi mange skifter til fjernvarme eller varmepumpe, så kan hele det danske gasforbrug være klimaneutralt og grønt inden 2030.

Kommer ikke af sig selv

AxcelFuture slår desuden fast, at et hundrede procent grønt gasnet ikke kommer af sig selv. Det vil blandt andet kræve en fremrykning af de allerede aftalte biogasudbud fra klimaaftalen for energi og industri fra 2020, som er planlagt over de næste 6 år.

For at øge biogasproduktionen og er det også en god idé at hæve det såkaldte CO2-fortrængningskrav for transporten, som Folketingets partier drøfter lige nu i forbindelse med at indgå et forlig.

- Forhåbentligt øges fortrængningskravet samtidigt med, at der sættes et loft for anvendelsen af 1. generations biobrændstoffer, lyder det i rapporten.  

Brug for CO2-fortrængningskrav

Et øget CO2-fortrængningskrav vil sikre en efterspørgsel efter avancerede biobrændstoffer i form af biogas i den tunge transport, hvilket vil bidrage til grøn omstilling og samtidigt være et drivmiddel, der kan sikre en betydelig rækkevidde for lastbilerne i forhold til andre grønne alternativer.

Det vil endvidere være oplagt at ændre den nuværende skatte- og afgiftsstruktur, så støttefri biogas i gasnettet ikke pålægges CO2-afgift på linje med fossil naturgas hos brugerne.

En løsning på denne problemstilling undersøges som led i den grønne skattereform for industrien. Danmark kan med fordel se til vores nabolande, der har indført en model, så biogas i gasnettet ikke pålægges CO2-afgift, lyder det fra Axcelfuture.

/rost

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle