10-15 gartnerier vinder på PSO-lempelse

”Hvad som helst, der kan nedbringe den regning, er et fremskridt.”

Sådan siger Leif Marienlund, konsulent ved Danske Gartnerier, om de 10 mio. kr., som regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative vil afsætte til PSO-lempelse for særligt energiintensive virksomheder. Det sker som led i den nye vækstaftale.

De 10 mio. lyder måske til at være et lille beløb – men det er kun et fåtal af gartnerierne, måske 10-15, der kan få del i pengene. Det er eksempelvis gartnerier med potteroser, der bruger meget vækstlys i vinterhalvåret. Det formelle krav er, at virksomheder med en el-intensitet på mere end 20 pct. af bruttoværditilvæksten nu kan få del i PSO-lempelsen. Det kan også være virksomheder inden for eksempelvis plastindustrien.

”Det betyder rigtig meget for de el-intensive gartnerier, der er med i ordningen,” siger Leif Marienlund.

Hagl og tørke åd rekordhøstenMark 26. juli · 11:11

Der er allerede en generel PSO-lempelse på 185 mio. kr., men gartnerier er ikke dækket af den. De 10 mio. kr. er øremærket til at udvide ordningen. Næste år ventes Folketinget at lempe PSO-afgiften med yderligere 100 mio. kr.

Pengene er tiltrængt. Nogle gartnerier betaler 8-9 mio. kr. i PSO-afgift om året. Pr. ansat er det mere end 50.000 kr., beretter Leif Marienlund.

Folketinget skal nu vedtage PSO-lempelsen og derefter skal EU-Kommissionen godkende, at de ikke strider mod statsstøttereglerne.

Plastindustrien mener i øvrigt, at de vil få svært ved at få del i de 10 mio. kr., hvilket de har klaget til regeringen over.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Hvem sagde: "Lad os ikke betragte grøn politik som en omkostning, men som en gevinst. Det er på det grundlag, vi nu skal skabe ny vækst i Danmark"?

  • Helle Thorning- Schmidt, oktober 2011

  • Ida Auken, januar 2012

  • Svend Auken, oktober  2006

  • Anders Fogh Rasmussen, november 2008 

Det var rigtigt

Det var forkert