L&F til politikerne: Slå koldt vand i blodet

Landbrug & Fødevarer opfordrer politikerne til at slå koldt vand i blodet i den genopblussede diskussion om miljøeffekterne af landbrugs- og fødevarepakken.

Karen Hækkerup, adm. direktør for Landbrug & Fødevarer, og opfordrer politikerne til at vise ansvarlighed i debatten.

Flere forskere sætter i Berlingske søndag spørgsmålstegn ved de metoder, som er brugt til at beregne miljøeffekten af landbrugspakken.

Efterfølgende har miljøminister Eva Kjer Hansen inviteret forskerne til møde, så de sammen kan se på tallene, der ligger til grund for landbrugspakken.

"Set i lyset af den ophedede, politiske debat, som forskernes kritik har medført, hilser jeg det velkomment, at ministeren nu inviterer forskerne til møde, så eventuelle uklarheder kan blive belyst," siger L&F-direktøren.

Landmænd frygter, at vilde bisonokser går på kvierovKvæg 27. maj · 12:17

"Jeg håber, at politikerne vil holde debatten om konsekvenserne af den politiske aftale på et sagligt og ansvarligt niveau. Det er alt for tidligt at indlede en ministerstorm," siger Karen Hækkerup.

Landbrugspakken er et vigtigt og nødvendigt redskab til at sikre ro om landmændenes arbejdsbetingelser - i respekt for den omgivende natur, understreger Karen Hækkerup.

"Den politiske aftale overholder de EU-krav, Danmark er forpligtet af og gør op med undergødskning og den gammeldags regulering, som nu erstattes af en moderne og målrettet regulering. Det er det, landbrugserhvervet har brug for, og vi påtager os gerne et medansvar for at sikre, at vækst kan gå hånd i hånd med et godt miljø," siger Karen Hækkerup.

 

Mere om temaet

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Landbrugsskole

Hvilken skole fusionerede sammen med Høng Landbrugsskole i 2005 til Landbrugsskolen Sjælland?

  • Sydsjællands Landbrugsskole

  • Roskilde Tekniske Skole

  • Der var ingen fusion, skolen skiftede bare selv navn

  • Lyngby Landbrugsskole

Det var rigtigt

Det var forkert