Alternativet: Landbruget skal være 100 pct. økologisk om 25 år

»Økologien har et kæmpe potentiale for dansk økonomi,« mener Alternativet. Partiet vil omlægge hele dansk landbrug til økologi senest i 2040.

I 2040 skal dansk landbrug være 100 pct. økologisk.

Det mener partiet Alternativet, som ifølge de nyeste meningsmålinger står til seks mandater i det nye Folketing, og dermed til en mulig nøglerolle i dansk politik.

»Vores vision er en omlægning af landbruget til 100 pct. økologi på 25 år, så vi i 2040 har et landbrug, der er fuldt økologisk,« siger ingeniør Christian Poll, der er Alternativets natur-, miljø-, landbrugs- og ressourceordfører.

Landbruget presser naturen

»Hvorfor skal det hele være økologisk?«

»Fordi det landbrug, vi har nu, belaster vores natur og vores drikkevand. Og fordi vi ved, at sprøjtegifte til en vis grad ender i vores fødevarer.«

»Der findes mindre mængder pesticidrester i danske fødevarer end i importerede produkter?«

»Jeg ved godt, at brugen af sprøjtemidler mange steder i verden er værre end i Danmark, men det er ikke vores fokus. Vores fokus ligger på en omlægning af produktionen i Danmark,« siger Christian Poll.

»Vi har et meget højt pres på vores natur og vores drikkevand i Danmark. Fra sprøjtemidler og fra kunstgødning, fra nitrater og fosfor. Og vi er allerede førende på økologi i Danmark: Otte pct. af landmændene er økologer, og 7 pct. af arealet er økologisk. Samtidig er der en stigende efterspørgsel på økologiske produkter fra udlandet.«

Skal hjælpes på vej

»Skal udviklingen af økologi ikke være markedsdrevet, så efterspørgslen kan følge med?«

»Vi vil gerne hjælpe markedet på vej, f.eks. ved momsdifferentiering og ved omlægning af erhvervstøtten til bæredygtige virksomheder - herunder økologiske.

Hvis det giver problemer i forhold til EU-reglerne, må vi se på det.«

»I øvrigt er det pudsigt at tale om et markedsdrevet konventionelt landbrug, når EUs landbrugsstøtte er indrettet, så man får støtte bare fordi, man har en hektar jord. Vi ønsker støtten afviklet på langt sigt, og på kort sigt ønsker vi, at flere midler føres over til landdistriktsmidlerne.«

Skat på belastning

»Desuden kan man overveje en form for beskatning af konventionelle fødevarer, for prisen i dag afspejler ikke en betaling for alle de belastninger, der er forbundet med den konventionelle produkion, fra sprøjtegifte og kunstgødning f.eks.«

»Hvad med klimapåvirkninger - skal økologiske produkter så pålægges en klimaskat?«

»Det er rigtigt, at når man regner kilo til kilo, så kommer konventionelt landbrug bedre ud på den ene faktor, der hedder CO2. Det skyldes jo, at det konventionelle landbrug er så super fabriksoptimeret, som tilfældet er. Men ser man på det samlede billede, er økologien langt bedre, også på dyrevelfærd.«

Giver mere dyrevelfærd

»Der er også dyrevelfærdsproblemer i det økologiske landbrug, bl.a har økologiske svin lige så mange skader som konventionelle, og der er høj dødelighed blandt økologiske høns?«

»Ja, jeg har også hørt, der er problemer i dele af det økologiske landbrug. Men det er når man også opskalerer økologien til en fabrikslignende produktion. Derfor har Alternativet også et forslag om, at vi skal have flere og mindre landbrug i Danmark. Vi vil gerne have nye ejerformer og mere liv - hvilket økologien også giver.

»Hvad med eksportindtægterne fra landbruget?«

»Dansk landbrug eksporterer for milliarder, men man skal huske, at vi samtidig importerer en masse soja, sprøjtemidler og kunstgødning. Den import vil forsvinde, når vi skifter til økologi.«

God forretning

»Men hvordan skal det hænge sammen økonomisk for landmændene?«

»De skal selvfølgelig kunne leve af det. De gode forretninger ligger allerede i dag i økologi. Landbruget er blevet et trist og ensomt erhverv, hvor meget få personer driver kæmpemæssige fabrikslandbrug. Det er med til at affolke landområderne. Økologisk landbrug skaber meget mere liv,« siger landbrugsordfører Christian Poll.

Kan få seks mandater

Christian Poll (41) er ingeniør og arbejder til daglig som miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforenig.

Hans parti, Alternativet, står i følge de nyeste meningsmålinger til seks mandater i det kommende Folketing.

Christian Poll ventes selv at blive valgt ind i Folketinget.

 

LÆS INTERVIEWS MED FØDEVAREORDFØRERE

Landbrugsavisen.dk har interviewet alle ordførere og stillet kritiske spørgsmål til deres landbrugspolitik. Bliv klogere på deres holdninger i vores interviews.

Mette Bock: Vi vil bide VKO i haserne efter valget

Venstre: Valget er afgørende for »det landbrug, vi kender«

DF-politiker: Kvælstof-debat løber let af sporet

Konservativ: Undergødskning koster regnskov i Sydamerika

Kristendemokrater vil bevare selvejet med loft over landbrugsstørrelser

Radikale: Ingen grund til at lempe gødningsregler

S-politiker: Landbruget har malet sig op i et hjørne i miljødebatten

Alternativet: Landbruget skal være 100 pct. økologisk om 25 år

SF: Landmænd skal dele gevinsten ved mere gødskning

Enhedslisten: Drænvandsmålinger kan ikke bruges til noget

PARTIERNES LANDBRUGSPOLITIK: 

LandbrugsAvisen har bedt alle partierne svare på tre centrale spørgsmål om landbrugets fremtid. Se deres svar her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle