Anlægsgartnere revser glyphosat-forbud: Alternativet er farligere

Rød bloks forbud mod at bruge stoffet glyphosat på offentlige arealer øger sundhedsrisikoen for dem, der skal bruge andre produkter til at bekæmpe ukrudt, lyder kritikken fra Danske Anlægsgartnere.

Et forbud mod at bruge glyphosat - og dermed ukrudtsmidlet Roundup - vil føre til større sundhedsrisiko for de anlægsgartnere, der fjerner ukrudt på veje og stier rundt i landet.

Sådan lyder kritikken fra Danske Anlægsgartnere ifølge Altinget Miljø.

- Forbuddet mod Roundup virker ikke gennemtænkt. For alternativet, som politikerne stiller i udsigt, er meget farligere for de mennesker, der bruger det i sit daglige arbejde, siger Bente Mortensen, der miljøkonsulent hos Danske Anlægsgartnere.

Kritikken relaterer sig til et lovforslag, som Folketinget behandler i disse uger. Forslaget forbyder blandt andet brugen af Roundup på offentlige og private områder.

Skader øjnene

Lovforslaget kommer på baggrund af en aftale mellem partierne i rød blok om at sikre bedre beskyttelse af grundvandet mod stoffer, som ikke er let-nedbrydelige. Det gælder blandt andet glyphosat, som er aktivstoffet i Roundup. Partierne lægger op til, at private boligejere og professionelle ukrudtsbekæmpere, i stedet kan bruge midler som pelargonsyre og eddikesyre.

Men det er man altså ikke begejstret for hos Danske Anlægsgartnere.

LandbrugsAvisen kunne i sidste uge fortælle om Miljøstyrelsens vurderinger af, at pelargonsyre er 36 gange så sundhedsskadeligt som eksempelvis glyphosat.

Det var dog ikke et faktum, der bekymrede ministeren.

- Det skyldes primært, at midler med pelargonsyre har en fareklassificering på sundhed, som advarer om, at stoffet ”forårsager alvorlig øjenirritation”. Risikoen for, at sprøjtemidler med pelargonsyre nedsiver til grundvand fra befæstede og stærkt permeable arealer er dog vurderet at være mindre end ved brug af sprøjtemidler med glyphosat, lød forklaringen fra miljøminister Lea Wermelin i et skriftligt svar til Folketinget.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle