Topdirektør i L&F: Embedsmænd forkludrer målsætninger

Politikerne siger nej til reduceret grødeskæring, men embedsmænd har sat i afgørende bilag i vandplanerne om netop det.

Vandplanerne, der kom i forrige uge, er stadig en katastrofe. Og embedsmænd i Naturstyrelsen underløber målsætningerne, som ellers blev stillet frem i april i år. Simpelthen noget makværk. Det mener en meget forurettet Flemming Nør-Pedersen, direktør for Landbrug & Fødevarer.

Han peger på, at vandplanerne slet ikke lever op til den politiske aftale i Vækstsplan for Fødevarer fra april, hvor politikerne specifikt aftalte, at »ændret vandløbsvedligeholdelse i form af reduceret grødeskæring ikke indgår« som virkemiddel. Men i vandplanernes bilag 7 står blandt andet højt og klart »Grødeskæring undgås, hvor det er muligt« og »grødeskæring minimeres generelt«.

»Bilag 7 er en kogebog i endnu dårligere afvanding. Det er et trist eksempel på, at embedsmændene i Naturstyrelsen arbejder systematisk på at underløbe de politiske målsætninger, som vækstaftalen fra april er udtryk for,« siger Flemming Nør-Pedersen.

Han mener, at bilaget savner legitimitet i forhold til den politiske aftale og opfordrer til, at kommunerne ignorerer bilaget.

»Jeg sidder tilbage med en følelse af, at matroserne har overtaget styringen af skibet. Snart sagt månedligt oversvømmes marker, infrastruktur, huse og sommerhuse. Det er ret oplagt, at Danmark ikke har brug for endnu dårligere afvanding, og den erkendelse har da også nået de folkevalgte og regeringen. Den bliver så bare aktivt modarbejdet af Naturstyrelsen,« siger han.

Vigtig grødeskæring

Flemming Nør-Pedersen peger på, at der er risiko for, at praktikerne ude i kommunerne bruger bilagene, der forklarer, hvordan tingene skal gennemføres, snarere end at læse de politiske beslutninger.

Derfor er det meget alvorligt, at det står forkert i vandplanerne.

Han understreger, at grødeskæring er meget vigtig med henblik på at få vandet væk fra markerne, så de ikke oversvømmes. Desuden er det vigtigt for, at drænene virker og ikke sander til. Det sker, når vandstanden på grund af dårlig afledning stiger op over drænenes udmunding.

Erling Bonnesen, fødevareordfører for Venstre mener at bilag 7 i vandplanerne er helt i modstrid med intentionerne i Vækstplan for Fødevarer som Venstre var med i.

»Det er noget makværk. Jeg forventer, at miljøminister Kirsten Brosbøl (S) giver embedsmændene en ordre om, at bilag 7 fjernes helt fra vandplanerne,« siger han.

Ikke bindende

Ifølge Naturstyrelsen har bilag 7 ikke noget med virkemidlet »ændret vandløbsvedligeholdelse« at gøre.

»Bilag 7 beskriver grødeskæring som et støtteelement, som kan anvendes, men ikke er bindende,« siger Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen.

Han peger på, at der i de forkastede vandplaner stod, at grødeskæring skal indbygges i vandløbsregulativerne. Nu står der kan i stedet for skal.

Det lykkedes ikke LandbrugsAvise at få svar fra Naturstyrelsens på om embedsmændene underløber politiske målsætninger.

Faktaboks

Bilag 7 i uddrag

  • Grødeskæring undgås, hvor det muligt
  • Grødeskæring begrænses til de strækninger, hvor der er faktuelt behov
  • Omganget af grødeskæring ... minimeres generelt

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle