Bank glæder sig over stigende priser - men landbrug giver stadig nedskrivninger

Vestjysk Bank realiserede i 1. halvår 2019 en fremgang på 37 procent i forhold til samme periode sidste år. Banken glæder sig over medvind i svine- og mælkepriser, men har alligevel nedskrivninger på landbrug.

Vestjysk Bank har oplevet et stort fald i nedskrivningerne.

Årets resultat efter skat er steget fra 119 mio. kr. i 1. halvår 2018 til 163 mio. kr. i 1. halvår 2019. Den væsentligste drivkraft bag det forbedrede resultat har været et fald i bankens nedskrivninger fra 95 mio. kr. til 37 mio. kr. – et fald på hele 61 procent.

"Vores nedskrivninger har helt afgjort udviklet sig i den rigtige retning, og er nu nede på et niveau, der svarer til resten af den finansielle sektor. Det er vi rigtig godt tilpasse med", udtaler Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank.  

Vestjysk Bank har i 1. halvår 2019 tilbageført 23 mio. kr. på privatsegmentet og 19 mio. kr. på ejendomsbranchen, mens der netto set kun har været nedskrivninger på landbrug.

Højere mælke- og svinepriser

Bankens nedskrivninger på landbrugsbranchen udgjorde i 1. halvår 2019 79 mio. kr., hvori Finanstilsynets justering af hektarprisen på landbrugsjord i Nordvestjylland var indregnet. 

"Både størrelsen og fordelingen af vores nedskrivninger har ændret sig de seneste år og afspejler det arbejde, vi har gjort for at reducere vores nedskrivninger. Som ventet relaterer den altovervejende del af vores nedskrivninger sig fortsat til vores landbrugskunder, der som bekendt har gennemlevet nogle vanskelige år med meget svære markedsbetingelser".

"Heldigvis har afregningspriserne på mælk stabiliseret sig i 1. halvår 2019, mens svinepriserne er steget kraftigt fra det historisk lave niveau i 2018. Disse forhold har givet de fleste af vores landbrugskunder den "medvind", de så hårdt har haft brug for, og gjort det muligt for os at tænke i mere langvarige løsninger med de mest udfordrede af vores landbrugskunder", fortæller Jan Ulsø Madsen.

Vestjysk Bank er store på landbrug. Mellem mellem 18 og 20 procent af hver udlånskrone går til landbruget.

Overtagelser og generationsskifte skal finansieres

Ud over Finanstilsynets justering af hektarprisen på landbrugsjord er der endnu en forklaring på, hvorfor man trods stigende priser alligevel nedskriver på bankens landbrug.

"Man skal huske, at der var en del af vores svinebønder, der var efter budgetterne i første kvartal, fordi der var en regning fra 2018, som var ret stor. Så selvom priserne har taget himmelfart i andet og tredje kvartal, har der været en regning, der skulle hentes ind. Vi forventer at se effekten af prisstigningerne her resten af året", siger Jan Ulsø Madsen.

"Når vi kigger i prognoserne er det ikke fordi vi har en fornemmelse af, at det går værre i dag end i går - det er faktisk bedre", fortsætter han.

Og det betyder, at der fra bankens side skal være plads til at kigge på at lave langsigtede løsninger for landmændene. Vestjysk Bank har igennem flere år arbejdet for at undgå at deres landbrugskunder går konkurs, men i stedet arbejdet mod en aftale om salg eller overtagelse. Og det er også planen fremover:

"Det kan betyde mange ting, blandt andet at vi aftaler med landmanden, at det er bedre de stopper og finder andet arbejde eller går på pension og får lagt en plan for at få landbruget afviklet. Eller vi kan se på, at Vækstfonden og Dansk Landbrugskapital er interesserede i at hjælpe med at lave ejerskifte og generationsskifter. Det kunne blandt andet være, at vi kunne finansiere et generationsskifte, der ser lidt anstrengt ud finansielt, ved at dele risikoen i udlånet til skiftet", forklarer Jan Ulsø Madsen.

Færre udlån til kunder med svag økonomi

Sammenlignet med 1. halvår 2018 viser bankens tal for 1. halvår 2019, at kreditkvaliteten af Vestjysk Banks samlede udlån og garantier er forbedret.

Hvor 36 procent af bankens udlån og garantier pr. 30. juni 2018 havde normal bonitet, er denne andel steget til 41 procent pr. 30. juni 2019. Ligeledes er andelen af nedskrivningskunder faldet fra 26 procent til 22 procent. 

"Det er ingen hemmelighed, at vores lånebog har været udfordret med store nedskrivninger til følge. Men vi har arbejdet benhårdt med tingene gennem mange år efterhånden, og vi kan se, at vi er lykkedes med de tiltag, vi har sat i søen. Udviklingen er tilfredsstillende, også selvom det har medført et fald i vores udlån, særligt til kunder med svag økonomi", siger Jan Ulsø Madsen. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle