Vestjysk Bank: Landbrug giver fortsat nedskrivninger

De fleste af de 22 mio. kr. Vestjysk Bank nedskriver på kunder i 1. kvartal er på landbrug.

Vestjysk Bank halverer i sit kvartalsregnskab, der kom i dag, nedskrivningerne på deres engagementer, men størstedelen af de 22 mio. banken nedskriver er på landbrug.

Fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 er nedskrivningerne faldet fra 41 mio. kr. til 22 mio. kr. Nedskrivningsprocenten faldt fra 0,2 procent til afrundet 0,0 procent. Vestjysk Banks nedskrivningsprocent er dermed på niveau med den øvrige banksektor, påpeger adm. direktør Jan Ulsø Madsen.

"At bankens nedskrivninger er blevet halveret og nu ligger på et niveau, der svarer til vores kolleger i sektoren, er meget tilfredsstillende. Det har været en lang og vanskelig proces at nå hertil. Vi glæder os dog over det store arbejde, der er blevet gjort, både internt i banken og hos vores kunder, særligt inden for landbrugssektoren, der har kæmpet med at komme på fode igen efter mange år med vanskelige vilkår", siger Jan Ulsø Madsen.

Bedre priser

I 1. kvartal 2019 har afregningspriserne på mælk ligget på et relativt stabilt niveau, mens svinepriserne, der sidste år faldt til et historisk lavt niveau, har rettet sig og nu udviser en kraftigt stigende tendens grundet udbrud af afrikansk svinepest i Kina.

Alt andet lige må disse faktorer forventes at få positiv indvirkning på de danske landmænds økonomi, selv om der stadig er nogle landmænd, der kæmper med at få tingene til at hænge sammen, påpeger bankdirektøren. Det afspejler bankens nedskrivninger i 1. kvartal 2019 også, idet de hovedsageligt relaterer sig til landbrugssektoren.

Fastholder forventninger

På baggrund af de realiserede resultater i 1. kvartal 2019 fastholder Vestjysk Bank forventningerne til regnskabsåret 2019.

»Vi kan se, at banken udvikler sig som ventet, og at vi følger bankens forretningsplan for 2019. Vi forventer således stadig at kunne realisere et resultat efter skat i 2019 i niveauet 225-275 mio. kr., forudsat der ikke sker væsentlige ændringer i konjunkturerne«, siger Jan Ulsø Madsen

Usikkerheder kan ændre på tingene. Det kan salget af Sparinvest, også.

»Det kan betyde en ekstraordinær skattefri indtægt til Vestjysk Bank på 135 mio. kr., hvis salget gennemføres på de fastsatte betingelser. Hvis dette sker, forventer vi at kunne opjustere intervallet for vores forventninger til årets resultat efter skat til 360-410 mio. kr.«, siger Jan Ulsø Madsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle