Dokument afslører: Flere kvælstof-stramninger på vej

Torsdag præsenterede regeringen to nye kvælstofkrav til landbruget. LandbrugsAvisen kan nu afsløre, at flere stramninger er på vej.

Det viser sig, at torsdagens to nye kvælstofkrav til landbruget er en del af en pakke med flere krav.

Det skal nemlig også være slut med kunstgødning i efteråret ligesom udbringning af fast husdyrgødning skal rykkes fra efterår til vinter.

Det er to yderligere tiltag til landbruget, regeringen har på vej, og som skal reducere landbrugets kvælstofudledning.

Det viser et notat fra Miljø- og Fødevareministeriet, som Landbrugsavisen.dk er kommet i besiddelse af.

De to nye krav skal dog drøftes med Europa-Kommissionen og forventes tidligst at træde i kraft i 2021.

fem krav i alt

De nye krav kommer på baggrund af, at et udvalg, kvælstofudvalget, har evalueret Landbrugspakkens effekter og fundet, at der mangler at blive reduceret omkring 2.000 ton kvælstof.

Sammen med Europa-Kommissionen er Miljø- og Fødevareministeriet kommet frem til i alt fem tiltag, der skal indhente den manglende reduktion.

To blev offentliggjort torsdag eftermiddag, to kan LandbrugsAvisen løfte sløret for nu og det sidste er forbud mod gødskning på paragraf 3-arealer, som står til at blive vedtaget 16. juni i Folketinget.

skal drøfte videre med kommissionen

Årsagen til, at ministeriet kun offentliggjorde to af de nye tiltag torsdag, er, at man ikke har klappet de andre tiltag med EU endnu.

I pressemeddelelsen lød det, at man ikke er færdig med at drøfte de ikke-offentliggjorte tiltag med Kommissionen, og det bekræfter ministeriet til Landbrugsavisen.dk.

Dette fremgår også af notatet, hvor der står specifikt, at forskydningen af udbringning af fast husdyrgødning fra efterår til vinter har "behov for en videre drøftelse med EU-Komissionen for at afklare den præcise implementering".

Faktaboks

FÅ OVERBLIKKET HER

Træder i kraft 1. august 2020:

  • Særskilte gødningsnormer for humusjord. Betyder i praksis, at man som landmand må udbringe mindre kvælstof på humusjorde.
  • Udnyttelseskravet for husdyrgødning justeres. Det vil sige, at en del af gødningens kvælstof, som planten udnytter, skal være højere. Kan man ikke efterleve dette, bliver man trukket i kvælstofkvoten.

Ikke præsenteret endnu - ventes at træde i kraft tidligst 2021 :

  • Forbud mod at benytte kunstgødning i efteråret.  Det vil dog være tilladt at gødske visse afgrøder i efteråret, hvor det kan retfærdiggøres af et betydeligt merudbytte.
  • Udbringning af fast husdyrgødning skal skubbes fra efterår til vinter. Ministeriet forventer en betydelig kvælstofreduktion ved dette, men det skal drøftes videre med Europa-Kommissionen.

Står til at blive vedtaget 16. juni:

  • Forbud mod gødskning på paragraf 3-arealer. 

Emneord

politik

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle