Efter analyse fra Klimarådet: Fødevareminister afventer ekspertgruppe

Fødevareminister Jacob Jensen (V) gentager efter Klimarådets analyse sine tidligere udmeldinger om, at en klimaafgift på landbruget skal udformes på en måde, så erhvervet understøttes og konkurrenceevnen ikke forringes.

Står det til eksperterne i Klimarådet, der rådgiver regeringen om, hvordan man når klimamålene, så kan måden, som man har landbrug på i dag, ikke fortsætte.

I hvert fald ikke hvis klimamålene skal nås. Ny teknologi kan således, ifølge Klimarådet, ikke fremskaffe de nødvendige reduktioner. 

Peter Mølgaard, formand for Klimarådet, sagde mandag, at skal Danmark nå sit langsigtet mål om klimaneutralitet, så er der altså behov for, at der før eller siden sker en strukturel omstilling i landbruget.

- Vi anbefaler, at man accepterer en strukturel omstilling af landbrugets produktion som led i opfyldelsen af Danmarks klimamål. Det er vigtigt for at nå 2030-målet, og så bliver det endda endnu vigtigere for at nå målet om klimaneutralitet på den lidt længere bane, sagde han.

I analysen går man ud fra en afgift på 750 kroner pr. ton udledt CO2, og her lyder det, at det vil have væsentlige konsekvenser for landbrugets økonomi. Især for kvægbrug.

Udvikles ikke afvikles

Fødevareminister Jacob Jensen (V) har lige nu ikke mange kommentarer til analysen fra Klimarådet. 

I en skriftlig kommentar lyder det fra ministeren, at han gerne vil kvittere for, at Klimarådet af egen drift har udarbejdet en analyse og bidraget til den vigtige debat om en CO2-afgift for landbruget.

Han afventer dog afrapporteringen fra ekspertgruppen, det såkaldte Svarer-udvalg, før han vil gå ind i en mere konkret diskussion om, hvordan en kommende CO2-afgift på landbruget skal se ud.

- Der er tale om et særdeles teknisk og administrativt kompliceret spørgsmål. Som landets fødevareminister er jeg meget optaget af, at vi har det bedste faglige grundlag for at træffe beslutning om en afgift. Jeg afventer derfor i første omgang ekspertgruppens rapport, så vi på den baggrund kan finde frem til en bæredygtig løsning for både klimaet og det danske landbrug, lyder det fra Jacob Jensen.

Han tilføjer dog i samme skriftlige citat, at den kommende afgift skal udformes på en måde, så erhvervet understøttes, konkurrenceevnen ikke forringes, og at vi fastholder de mange vigtige jobs på danske hænder.

- Dansk landbrug skal udvikles – og ikke afvikles, lyder det fra Jacob Jensen, der altså dermed fastholder samme position, som han også havde før, at Klimarådet mandag offentliggjorde sin analyse.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle