Enhedslisten vil udtage halv mio. ha. - hemmeligt, hvad det koster

Enhedslisten vil udtage og omlægge 500.000 ha landbrugsjord samt indføre en CO2-afgift, hvilket har fået Landbrug & Fødevarer til at kalde forslaget for en afviklingsplan. Søren Egge Rasmussen, fødevare- og landbrugsordfører for Enhedslisten svarer her på spørgsmål.

Hvad kommer udtagningen af 500.000 ha til at koste?

"Når det kommer til lavbundsjordene, ser vi gerne, at landmændene selv byder sig til og får et årligt tilskud for ikke at dyrke jordene. Det er bedre end at opkøbe jorden, som man gør nu, og som er en ekstrem dyrt måde at gøre det på. Der er også forskellige ordninger til skovrejsning".

Jo, men hvad må det koste?

"Det må vi tage under forhandlingerne, men vi har jo set under corona, at man hurtigt kan tage store og vigtige beslutninger og afsætte økonomi til det. Det bør man gøre for klimaet, for der også tale om en stor krise".

100.000 kr. pr. ha ganget med 500.000 ha er 50 mia. kr. - er det den slags penge, I vil bruge?

"Der skruer du beløbet for højt op. De 100.000 ha med energiafgrøder skal ikke overtages af staten f.eks. Vi skal heller ikke købe lavbundsjordene som sagt".

Men hvor meget vil I så bruge?

"Vi har nogle bud på løsninger af finansieringen med til forhandlingerne, som jeg ikke vil røbe her".

Med en mindre produktion følger også en mindre eksport af svinekød f.eks. - hvad gør vi uden de penge?

"Vi skal have en anden produktion, som består af at dyrke flere planter til menneskeføde, og den kommer jo til at give indtægter".

Men overtager spanierne og polakkerne ikke bare vores kødproduktion og dermed udledning?

"De skal også igang med at gennemføre CO2-reduktioner. Desuden er Det Miljøøkonomiske Råd kommet frem til, at den effekt er langt mindre end først antaget".

Men der vil vel blive flyttet en vis mængde i den anledning?

"Det er meget muligt, og hvad så, har jeg lyst til at sige? Hvis kineserne gerne vil spise grisekød, så mener jeg, det er bedst, det produceres i Kina".

I skriver, at det vil koste arbejdspladser i landbruget, som kan opstå i andre sektorer - hvilke?

"Vi vil f.eks. plante 10.000 ha skov, og de træer skal plantes i danske planteskoler og udplantes. Så er der klar udsigt til, at det kan genere omsætning og skabe arbejdspladser. Også de 100.000 ha med energipil vil give arbejdspladser".

Så træplantning og energipil kan erstatte de tabte arbejdspladser én til én?

"Det kan man ikke sige på den måde. Hvad giver 100.000 ha med korndyrkning? Det er der heller ikke mange arbejdspladser i".

Men det giver foder til grisene, som skal passes og senere slagtes. Hvor skal de arbejdspladser findes?

"Vi skal igang med at lave proteiner på nye måder, for landbruget skal ikke bare køre videre, som det plejer. Vi skal kigge på græsprotein, til både foder og menneskeføde, ligesom man snakker om at producere protein med fermentering og bakterier i tanke. Det her er en plan for arealanvendelse og er ikke hele vores plan".

I nævner også landbrugsstøtten som en måde at finansiere det her. Hvor meget skal flyttes fra den direkte støtte, søjle 1, til grønne ordninger, søjle 2?

"Jeg ved ikke, hvor du har fra, at vi mener, der skal flyttes noget mellem søjle 1 og søjle 2. Man kan gøre meget indenfor søjle 1. F.eks. med ecoschemes, der betyder, at landmænd får tilskud får at lave den grønne omstilling".

Så I vil ikke røre ved modulationen mellem søjle 1 og 2?

"Ikke som udgangspunkt, men det kommer også an på, hvor meget de andre partier er klar til at flytte på støtten i søjle 1".

Regeringen og Venstre taler begge om et behov for et bredt forlig. Hvordan ser I på det?

"Brede forlig bør ikke være målsætningen alene. Hvis vi kigger på, hvor det er billigst at gennemføre reduktioner, noterer jeg mig, at potentialet er stort og billigt i landbruget i forhold til andre sektorer. Hvis vi ikke ender med en ambitiøse aftale for CO2-reduktioner, bliver det dyrere for samfundet at gennemføre andre steder".

Jakob Ellemann-Jensen taler om, at man må tage særhensyn til landbruget, fordi der mangler de tekniske løsninger?

"Det er muligt, at Jakob Ellemann-Jensen gør sig en illusion om, at vi skal have en uændret fødevareproduktion i Danmark, men det er ikke tilfældet".

Du har tidligere sagt, at Venstre ikke kan være med i en aftale for landbruget pga. Landbrugspakken - holder du fast i det?

"Jeg vil ikke på forhånd udelukke nogen partier. Jeg kan bare konstatere, at de i fire år, de sad med Fødevareministeriet, var det ikke miljøet, der blev prioriteret. Derfor kræver det, at Venstre vil prioritere anderledes".

Faktaboks

 Fremtidens landbrug ifølge Enhedslisten

  • Ialt skal 500.000 ha landbrugs udtages og omlægges. 
  • 100.000 ha skal laves til skov, 100.000 ha til energiafgrøder og 200.00 ha skal udtages til natur.
  • De sidste 100.000 ha er de kulstofrige lavbundsjorde, der skal tages ud.
  • Vil indføre CO2-afgift fra 2027 på 700 kr. pr. udledt ton CO2.
  • Landbrugsstøtten skal understøtte den grønne omstilling. 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle