Forsvarer i ulvesagen stoler ikke på DNA-analyse

DNA-analysen af nedskudt ulv er fejlbehæftet og udført af personer, der er inhabile i sagen. Det mener den 66-årige dømtes forsvarer, der vil have sin klient frifundet.

En DNA-analyse af den nedskudte ulv i Ulfborg er så præcis, at forskere har kunnet bestemme både art og slægt, og dermed påvise, at ulven ikke er en hybrid.

Men den 66-årige dømtes forsvarer Jan Schneider mener, at analysen er så fejlbehæftet, at han vil have lavet en ny i forbindelse med ankesagen, der skal for landsretten.

”Metoderne, man har brugt til at undersøge ulve, har undergået en vis udvikling. Hidtil har det ikke været uden kritik, og man har endda måttet tilpasse det estimerede antal ulve i Danmark på grund af fejlagtige analyser,” fortæller den 66-åriges forsvarsadvokat.

Forsvaren går efter at få omstødt dommen, der lyder på 40 dages betinget fængsel, til en frifindelse.

Blev ignoreret

Jan Schneider forklarer, at han gerne villet have kritiseret undersøgelsen tidligere, men ikke har haft muligheden.

”Jeg havde fra starten, skriftligt, bedt om at blive inddraget i alle tekniske undersøgelser, og det har man fuldstændig ignoreret fra anden side", lyder den kritiske kommentar fra den aarhusianske forsvarsadvokat.

"Jeg var af den opfattelse, at der ikke lå noget endeligt DNA-resultat, indtil jeg dagen inden sagens begyndelse modtog DNA-analysen. Herefter blev det klart, at undersøgelsen ikke var fyldestgørende”, siger Jan Schneider, der på den baggrund forsøgte at skaffe tid til at dykke grundigere ned i bevismaterialet.

”Jeg bad om at få sagen udsat på baggrund af analysen, men mine spørgsmål blev lukket ned af dommere og domsmænd. Det lægger sig op ad en fejlagtig rettergang, men lige nu er mit fokus på at sikre den rigtige dom, når sagen kører igen”, siger han.

Vil have objektive eksperter ind

Forsvaret arbejder lige nu på at få igangsat nye undersøgelse af ulvens genetik, og her vil der blive lagt vægt på få andre personer til at foretage prøverne.

”Eksperterne, der har foretaget analyserne i sagen, er inhabile. De har udtalt sig, inden at jeg som forsvarer er blevet inddraget, og det er uprofessionelt”, lyder argumentet fra Jan Schneider. 

Han understreger, at der stadig kan foretages prøver på trods af ulvens død i april i år.

”Jeg har fået oplyst, at der er sikret væv til at lave en ny undersøgelse. Meget tidligt i sagen anmodede jeg endda politiet om at sikre væv fra ulven, så det forventer jeg bestemt, at man har gjort”, fortæller han og understreger vigtigheden af at få klarlagt ulvens relation til andre arter.

”Hvis man foretager det, der hedder en genom-baseret fylogenetisk undersøgelse af vævet, kan man få et billede af, hvor stor en del af ulvens DNA, der kommer fra andre dyr, og det kan få betydning for sagens resultat. Det er vigtigt, at det bliver nye eksperter, der foretager de undersøgelser nu”. 

Statens Naturhistoriske Museum skriver i en artikel, at op mod 25 procent af kerne-DNA’et i eurasiske ulve stammer fra hunden.

Nye undersøgelser til landsretten

Ligesom det var tilfældet i byretten, vil det nu blive op til landsretten at vurdere rigtigheden af de nye DNA-analyser, såfremt de er klar til retssagens start.

Og det bliver ikke noget problem, mener forsvarsadvokaten.

”Det kommer nok helt af sig selv, at vi har svar på de nye analyser, inden retssagen skal for landsretten. Behandlingstiden dikterer, at det højst sandsynligt ikke bliver før en gang næste år, sagen begynder”, lyder det fra ham.

Retten til jagttegn skal også genvurderes

Udover DNA-analysens konklusioner skal landsretten også revurdere den beslutning byretten i Herning tog i forhold til den dømtes ret til at have jagttegn.

Her fik han lov til at beholde jagttegnet på baggrund af forskellige årsager.

At den beslutning skal tages på ny, finder Jan Schneider unødvendig.

”Jeg synes, at byretten tog den helt rigtige beslutning på korrekt grundlag. Jeg mener ikke, at der er ændret noget i de forhold, der har indflydelse på, om han må beholde sit jagttegn”, lyder det fra forsvarsadvokaten.

Faktaboks

Ulvesagen kort

  • 16. april 2018 blev en ulv skudt i Ulfborg, Midtjylland
  • Senere samme dag blev en 66-årig mand sigtet for gerningen
  • 29. april begyndte video af nedskydningen at florere på internettet
  • 28. august kom tiltaleskriftet mod den 66-årige
  • 28. september faldt der dom i Herning byret, hvor den 66-årige fik 40 dages betinget fængsel
  • Herefter har begge sagens parter anket sagen til Landsretten

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle